بخش : اخبار, اقتصادی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنجشنبه, 2 سنبله , 1396 لینک کوتاه خبر :

جلسۀ شورای عالی اقتصادی برگزار شد

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

آریانانیوز: طبق مصوبۀ جلسۀ شورای عالی، ادارۀ آسان خدمت به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعلق می گیرد.


در جلسه مذکور گزارش مفصل در مورد اجراآت ادارۀ آسان ‌خدمت و طرح سیستم صدور الکترونیکی جواز سیر و رانندگی از سوی شهزاد آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ارائه  گردید.

مسوولان ادارۀ آسان‌خدمت گفتند که این اداره، خدمات عامه و خدمات سکتور خصوصی را تحت یک‌ چتر عرضه و خدمات با کیفیت عالی را با کم‌ترین زمان و به طور شفاف ارائه نموده و با تطبیق سیستم ERP زمینه را برای حکومت‌داری الکترونیکی فراهم می‌سازد.

سرپرست وزارت مخابرات گفت که بر اساس این‌طرح، کاغذ‌پرانی در همه بخش‌های کاری از قبیل توزیع و تجدید جواز سیر، توزیع و تجدید جواز رانندگی، صدور پلیت، حادثات، خرید و فروش وسایط نقلیه ادارات از بین می‌رود.

وی اهداف عمدۀ طرح متذکره را تسهیل روند توزیع جواز سیر و جواز رانندگی الکترونیکی، ساده سازی پروسه‌های ترافیک، ارتقای ظرفیت کارمندان ادارۀ ترافیک، اتصال سیستم‌های ترافیک با ادارۀ آسان‌خدمت و استخدام کادرهای مسلکی و تخنیکی عنوان نمود.

صدیق احمد عثمانی عضو ولسی‌جرگه با مثبت‌خواندن این طرح گفت که نیاز است تا سیستم مرکزی ایجاد گردد و چگونگی ارتباط ادارۀ ترافیک با ادارۀ آسان خدمت، مورد بحث قرار گیرد.

سیروس علاف مشاور رییس‌جمهور در امور تجارتی نیز دراین رابطه گفت که طرح ارائه‌شده مناسب می‌باشد و می‌تواند تسهیلات لازم را برای شهروندان فراهم سازد و مانع فساد اداری گردد.

عبدالله حبیب‌زی سرپرست شاروالی کابل گفت که هماهنگی کاری را با ادارۀ آسان‌ خدمت آغاز نموده‌ایم و تفاهم کار‌ مشترک در این‌خصوص صورت گرفته است.

شهزاد آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی گفت که استراتیژی واضح در بخش آگاهی‌عامه تحت کار است و اسنادی که در دیتابیس آرشیف می‌گردد، به اساس یک میکانیزم صورت خواهد گرفت.

رییس‌جمهور غنی ضمن تشکر از ادارۀ آسان خدمت گفت که آیندۀ این نهاد متعلق به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌باشد. وی در مورد آگاهی‌عامه تصریح‌کرد که باید پروسۀ آگاهی‌دهی عام‌فهم باشد و طرح‌ها به شکل ساده و به زبان‌های ملی که برای مردم قابل درک باشد، ارائه گردد.

همرسانی کنید!