بخش : اخبار, اقتصادی, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, 12 جوزا , 1400 لینک کوتاه خبر :

جزئیات نخستین جلسه کمیسیون عالی پالیسی همکاری های اقتصادی و تجارتی

ارگ 2 550x295 - جزئیات نخستین جلسه کمیسیون عالی پالیسی همکاری های اقتصادی و تجارتی

آریانانیوز: نخستین جلسه کمیسیون عالی پالیسی همکاری های اقتصادی و تجارتی تحت ریاست رییس جمهور غنی، در ارگ برگزار شد...


به نقل از ارگ، در این جلسه، در ابتدا در مورد اهداف، وظایف و ساختار کمیسیون متذکره از سوی واحد حقوقی ریاست جمهوری معلومات ارائه گردید و در خصوص اقدامات بعدی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

سپس رییس جمهور غنی ضمن تایید تشکیل کمیسیون عالی پالیسی همکاری های اقتصادی و تجارتی، گفت که ما در یک فرصت بی نظیر قرار داریم و باید زیربنای حقوقی داشته باشیم که در راستای روابط بین المللی و فعالیت های ادارات در عرصه اقتصاد و تجارت به ویژه صادرات، تحرک بیشتر ایجاد گردد. وی تاکید کرد که اولویت ها از سوی ادارات تشخیص شوند و تحرک در زنجیرۀ ارزش و زنجیره عرضه بیشتر گردد.

رییس جمهور کشور در قسمت انتقال کمیسیون های اقتصادی دوجانبه به یکی از وزارت ها، گفت که پس از بررسی کمیسیون ها از سوی وزارت مالیه، گزارش آن جهت اتخاذ تصامیم بعدی به شورای عالی اقتصادی ارائه گردد.

جلسه کمیسیون عالی پالیسی همکاری های اقتصادی و تجارتی - جزئیات نخستین جلسه کمیسیون عالی پالیسی همکاری های اقتصادی و تجارتی

رییس جمهور در اخیر سخنانش در خصوص دهلیزهای تجارتی، گفت که باید یک پالیسی واضح مدیریتی برای دهلیزها وجود داشته باشد و وزارت خانه ها و سفارت خانه ها با ارتقای ظرفیت های خویش، مشکلات تاجران ما را در این زمینه حل نمایند.

این کمیسیون منحیث مرجع بین الوزراتی جهت هماهنگی پالیسی ها در عرصه مذاکرات اقتصادی، فعال سازی دهلیزهای ترانزیتی، رشد اقتصاد و تجارت و همچنان مرجع نظارت کننده بر تطبیق تعهدات با کشورها، عمل خواهد کرد.

 

همرسانی کنید!