بخش : اخبار, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه شنبه, 27 جوزا , 1399 لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسه کابینه با اشتراک تمامی اعضا و والیان کشور

ارگ 2 550x295 - برگزاری جلسه کابینه با اشتراک تمامی اعضا و والیان کشور

آریانانیوز: جلسه کابینه تحت ریاست رییس جمهور محمد اشرف غنی از طریق ویدیوکنفرانس با اشتراک تمامی اعضای کابینه و والیان کشور در ارگ برگزار گردید...


به نقل از ارگ، ابتدا رییس جمهور کشور، مراتب تسلیت خویش را به مناسبت وفات حیدری وجودی عارف، شاعر و نویسنده‌ی نامدار کشور برای خانواده مرحومی و مردم افغانستان بخصوص جامعه عرفا و فرهنگیان کشور ابراز داشته، برای متوفی از درگاه ایزد منان، بهشت برین استدعا نمود.

همچنان رییس جمهور تاثرات عمیق خویش را بخاطر حمله تروریستی بالای مسجد شیرشاه سوری کابل که باعث شهادت مولوی عزیز الله مفلح گردیده ابراز داشته، وزارت امور داخله را موظف نمود تا جهت تأمین امنیت علمای کرام، شخصیت های کلیدی مذهبی و تیم مذاکره کننده صلح، توجه جدی نماید.

هکذا، رییس جمهور غنی ضمن اظهار تاثرات عمیق مبنی بر شهادت نیروهای دفاعی و امنیتی کشور که بخاطر حفظ وطن و ارزش های قانون اساسی جان های شیرین شانرا از دست میدهند، حملات اخیر دشمنان کشور بالای نیروی های دفاعی و امنیتی را به شدیدترین الفاظ تقبیح نموده، وزارت امور داخله را موظف نمود تا غرض رسیدگی به بیماران پولیس ملی اقدام عاجل نموده و دفتر شورای امنیت ملی شکایات واصله در این عرصه را بررسی و در رفع آن اقدام نماید.

رییس جمهور از اقدامات سرپرست وزارت امور خارجه، معین پناهنده گان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و نماینده های وزارت های دفاع ملی و امور داخله جهت رسیده گی و پیگیری حادثه آتش سوزی واسطۀ نقلیۀ حامل مهاجرین افغانستان در کشور ایران ابراز امتنان نموده و از سفر سرپرست وزارت امور خارجه در راس هیاتی در هفته آینده به کشور ایران غرض بحث روی موضوعات کلیدی مهاجرین به جلسه خبر داد.

به همین ترتیب رییس جمهور از اقدامات اخیر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و پیشرفت های بوجود آمده در پروسه بایومتریک ابراز قدردانی کرده، به وزارت ها و ادارات دولتی جداً وظیفه سپرد تا در این زمینه با کمیسیون همکاری همه جانبه نمایند.

همچنان؛ رییس جمهور از اعضای کابینه و والیان ولایات تقاضا بعمل آوردند تا آماده گی های لازم را غرض تدویر کنفرانس جینوا به مدیریت دولت اتخاذ و وزارت مالیه جلسات خویش را با رهبری حکومت غرض تدویر بهتر آن هفته دو بار دایر نماید.

رییس جمهوری اسلامی افغانستان؛ در مورد صحبت های شان با متخصصین امریکائی که پیرامون ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن تحقیق می نمایند به جلسه معلومات داده و نکات عمده آنرا زمانگیر بودن تولید و توزیع واکسین، استفاده اجباری ماسک در مکان های عمومی بخصوص منازل، کاهش قیمت تست کرونا در شش ماه آینده و نیاز به تولید اکسیجن برشمرده و وزارت صحت عامه را موظف نمود تا تولید اکسیجن را در اولویت برنامه های خویش قرار داده و غرض جلب همکاری مجامع بین المللی در این خصوص طرح همه جانبه را ترتیب و به رهبری حکومت ارائه نماید.

طبق اجندا، سرپرست و نامزد وزیر وزارت صحت عامه؛ گزارش مختصر از چگونگی وضعیت کرونا در کشور را با ذکر آخرین آمار تعداد سمپل های تست شده، واقعات مثبت، وفیات و تعداد شفایافته گان به جلسه ارائه کرد و ضمن اشاره به رفع مشکل آکسیجن، از همکاری نهادهای امنیتی در کنترول وضعیت، از فعالیت و افزایش ظرفیت فابریکات تولیدی در این عرصه و اعطای بالون های آکسیجن از سوی نهادهای دولتی به وزارت صحت عامه اطمینان داد و در مورد پنج پالیسی جدید غرض مبارزه با ویروس کرونا نیز به جلسه معلومات ارائه کرد.

نمایندۀ فوق العادۀ رییس جمهور در امور توسعۀ اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر در مورد چگونگی از سرگیری پروازهای داخلی و خارجی و اجازۀ رفت و آمد بس های مسافربری در داخل کشور به جلسه معلومات مفصل ارایه نمود. در ادامه؛ معین پلان و پالیسی ادارۀ هوانوردی ملکی دستور العمل برای تنظیم عملیات هوانوردی ملکی در میدان های هوایی در جریان و بعد از ویروس کووید ۱۹ و دستورالعمل برای از سرگیری پروازهای داخلی و خارجی در جریان و بعد از ویروس کووید ۱۹ را به جلسه ارائه نمود و کابینه دستورالعمل های متذکره را در پرنسیب مورد تصویب قرار داد.

متعاقباً، سرپرست وزارت ترانسپورت طرح ارائه خدمات ترانسپورت مسافربری شهری و ولایتی با درنظرداشت مسائل اقتصادی کشور و رعایت دستورالعمل های صحی جهت جلوگیری از انتشار ویروس کووید ۱۹ را به جلسه ارائه کرد و کابینه آنرا در پرنسیب تصویب کرد.

سپس، والی خوست به نمایندگی از والیان ولایات کشور از طریق ویدیو کنفرانس (VTC) صحبت نموده، غرض رفع چالش ها، پیشنهاد های مشخص را به جلسه ارائه کرد که کابینه ضمن ابراز تسلیت بخاطر وفات پدر والی ولایت خوست، در مورد تدابیر اتخاذ شده پیرامون بخشی از پیشنهادها معلومات ارائه نمود و بخاطر حل تعداد دیگری از پیشنهادها، به نهاد های ذیربط وظایف مشخص سپرد.

بعداً، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری طرح ملی سرمایه گذاری در کشت، صنعت و صادرات هنگ و تفاهمنامه بین نهادهای ذیربط و هنگ کنسرتیوم در مورد تطبیق طرح را به جلسه ارائه کرد و کابینه طرح متذکره را در پرنسیب مورد تصویب قرار داد.

متعاقباً، تمدید میعاد دوره اکتشاف ابتدایی قرارداد دو بلاک حوزه افغان تاجک از سوی معین تخینکی وزارت معادن و پترولیم به جلسه ارائه گردید که مورد تصویب قرار گرفت.

در اخیر جلسه، موصوف فسخ قرارداد اکتشاف و تقسیم تولید سه بلاک حوزه آمو دریا و واگذاری ساحات تحت قرارداد به وزارت معادن و پترولیم و به داوطلبی سپردن مجدد ساحات متذکره را به جلسه ارائه کرد که مورد تصویب قرار گرفت.

همرسانی کنید!