11 قوس 1390 - همه اخبار

جلسه عدلی و قضایی بریاست رییس جمهور

جلسه عدلی و قضایی بریاست رییس جمهور

تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسه کمیته عدلی و قضایی دایر گردید.

در این جلسه که قبل از ظهر روز جمعه در ارگ انجام شد، پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و رئیس دادگاه عالی، حبیب الله غالب وزیر عدلیه، دادستان و رئیس عمومی ادارهء امور و دارالانشاء شورای وزیران حضور داشتند، روی موضوع تجاوز جنسی و چگونگی حبس خانم گلناز بحث و گفتگو صورت گرفت.

وزیر عدلیه گزارش مکمل قضیه خانم گلناز را به جلسه کمیته عدلی و قضایی ارایه کرده پیشنهاد نمود تا میعاد باقی مانده حبس خانم گلناز عفو گردد.
جلسه عدلی و قضایی پس از استماع گزارش و ارزیابی چگونگی حبس خانم گلناز، فیصله به عمل آورد تا میعاد باقی مانده حبس موصوفه با درنظرداشت قوانین نافذه کشور مورد عفو قرار گیرد.

در جلسه با در نظر داشت اینکه جانبین قضیه بر عقد نکاح بصورت مشروط موافق هستند به مراجع مربوط وظیفه سپرده شد تا در زمینه مطابق شریعت اسلامی اجراات نمایند.

رئیس جمهور کشور به ریاست اداره امور و دارلانشای شورای وزیران دستور داد تا فرمان عفو موصوفه را ترتیب و ارایه نماید.

همچنان در جلسه روی قضایای یک عده از محکومین به حبس که در جملهء آنها یک تن از اتباع خارجی نیز شامل بود، بحث صورت گرفت.

بیشتر بخوانید  تأکید بر بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان در نشست فیلیپو گراندی با مقامات پاکستان
همرسانی کنید!