بخش : اخبار, اقتصادی, حوادث, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنجشنبه, ۳۰ دلو , ۱۳۹۹ لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسه رهبری حکومت تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

ارگ 550x295 - برگزاری جلسه رهبری حکومت تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

آریانانیوز: در این جلسه، رئیس جمهور غنی بر استفاده از سیستم الکترونیکی تادیات در گمرکات تاکید کرده، گفت که پس از بررسی گمرکات کشور که تحت ریاست معاون اول ریاست جمهوری انجام می شود...


به نقل از ارگ، جلسه رهبری حکومت تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، روی سیستم تادیات معاشات از طریق مبایل (Mobile money) و چگونگی وقوع آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه، بحث و تبادل نظر نمود.

در این جلسه که در ارگ انجام شد، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی نیز حضور داشتند، ابتدا اجمل احمدی سرپرست دافغانستان بانک صحبت کرده، گفت که کار روی تادیات الکترونیکی کوچک و بزرگ ۹۰ فیصل تکمیل شده است، تمام بانک های دولتی و خصوصی، وزارت مالیه و در حدود چهار هزار مارکیت و دکان به این سیستم وصل شده اند و شرکت ها و سایر ادارات باقی مانده در دو ربع دیگر وصل خواهند شد.

اجمل احمدی گفت که در آِینده نزدیک، تادیات معاشات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از طریق این سیستم نیز اجرا می گردد و تادیات الکترونیکی، جای پول فزیکی را خواهد گرفت.

رئیس جمهور غنی ایجاد این سیستم از سوی دافغانستان بانک را مورد ستایش قرار داد و آن را گام مهم در راستای مبارزه علیه فساد عنوان کرده، گفت: تمام کسانی که در ایجاد این سیستم تلاش کردند، تقدیر خواهند شد.

رئیس جمهور غنی گفت که وزارت مالیه با سیستم مدیریت اطلاعات مالی(AFMS) وصل گردد و وزارت مالیه، اداره ملی احصائیه و معلومات و دافغانستان بانک، جدول زمانی را در این خصوص به جلسه آینده کابینه ارائه نمایند و همچنان ریاست عمومی اداره امور و رادیو تلویزیون ملی در رابطه به سیستم تادیات الکترونیک به مردم اطلاع رسانی نمایند.

در بخش دوم این جلسه، مسوولین وزارت های مالیه و صنعت و تجارت، گزارش شان را در رابطه به خسارات ناشی از آتش سوزی اخیر در گمرک اسلام قلعه و پیشنهادات مشخص خویش را در این خصوص ارائه کرده، گفتند که در مورد چگونگی وقوع رویداد متذکره تحقیقات بیشتر صورت گیرد و خسارات وارده تثبیت گردد و همچنان به منظور بازسازی تاسیسات، اقدامات عاجل روی دست گرفته شود.

مسوولین وزارت صنعت و تجارت، طرح خویش را در مورد بازسازی گمرک اسلام قلعه ارائه کرده، گفتند که این گمرک باید بندر سرحدی گردد و همچنان گمرک جدید در مناطق سرحدی ولسوالی زنده جان ویا هم انجیل در نظر گرفته شود.

بعداً استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با اشاره به آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه، گفت که قانون مصئونیت مدنی باید تدوین گردد و اکنون تنها قاعده عمومی حقوقی داریم که به اینگونه شرایط پاسخ داده نمی تواند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع پیشنهادات و نظریات آنان، بخاطر خسارات مالی ناشی از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ابراز تاسف کرد و افزود که هیأتی تحت نظر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در مورد رویداد متذکره بررسی و تحقیق همه جانبه نماید و یافته های خویش را با مقام عالی ریاست جمهوری شریک سازد.

رئیس جمهور گفت که برای فعلاً حساب اعانه و وجه خاص ایجاد گردد تا بخاطر جبران خساره و تدارک اطفائیه برای گمرک اسلام قلعه، اقدامات صورت گیرد و همچنان شرایط امنیتی و امکانات برای ایجاد گمرک جدید در ولسوالی زنده جان و یا ولسوالی انجیل، مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس جمهور گفت که وزارت مالیه و دافغانستان بانک طرح خویش را بخاطر بیمه سکتور خصوصی، ارائه نمایند.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در اخیر سخنانش بر استفاده از سیستم الکترونیکی تادیات در گمرکات تاکید کرده، گفت که پس از بررسی گمرکات کشور که تحت ریاست معاون اول ریاست جمهوری انجام می شود، برای معیاری سازی تاسیسات گمرکات و جلوگیری از رویدادهای مشابه، اقدامات عاجل روی دست گرفته خواهد شد.

 

همرسانی کنید!