بخش : اخبار, مطلب ویژه -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, ۱۳ حمل , ۱۳۹۱ لینک کوتاه خبر :

جلسه آمادگی برای کنفرانس توکیو، در کابل برگزار شد.

810 - جلسه آمادگی برای کنفرانس توکیو، در کابل برگزار شد.

کنفراسی برای آمادگی کنفرانس توکیو به میزبانی حکومت افغانستان و یاماموتو نماینده خاص جاپان در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برگزار گردید.
در این کنفرانس که داکتر عمر زاخیل وال ریاست آنرا بر عهده داشت تعدادی زیادی از نماینده گان کشورهای خارجی  و یکتعداد نماینده گان حکومت افغانستان اشتراک نموده بودند.
هدف از برگزاری این کنفرانس ارایه معلوماتی از سوی حکومت افغانستان به کشورهای جامعه جهانی می باشد، که در آن نیازهای افغانستان در عرصه امنیت، انکشاف و دیگر عرصه ها تشریح شده است؛ تا کشورهای جامعه جهانی بداند که افغانستان از آنها چه توقع دارد.
زاخیلوال در آغاز این کنفرانس گفت، که قبل از کنفرانس توکیو باید اهداف و توقعات ما برای کشورهای جامعه جهانی روشن و همچنان قابل قبول آنها باشد.
در این کنفرانس توقعات کشورهای جامعه جهانی از افغانستان نیز روشن خواهد شد. عمر زاخیلوال گفت، که قبل از کنفرانس توکیو ما نیز باید توقوعات کشورهای جامعه جهانی را بدانیم که در عرصه های مختلف مثال مبارزه با فساد اداری و دیگر ساحات از حکومت افغانستان چه توقع دارد.
در این کنفرانس یاماموتو نماینده خاص کشور جاپان گفت، که در این کنفرانس که برای آمادگی برای کنفرانس توکیو برگزار گردیده است، برای گرفتن تعهد دو جانبه افغانستان و کشورهای جامعه جهانی می باشد.

 

 

 

gmic

همرسانی کنید!