- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

جزییات جدید از انفجارهای امروز در کابل

آریانانیوز: به گفته وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه در این دو رویداد ۸ تن شهید و ۲۰ تن زخم برداشته اند…

حشمت ستانکزی سخنگوی قوماندانی امنیه کابل گفت که حمله کننده انتحاری دوم، خود را خبرنگار معرفی نموده و کمره ویدیویی هم با خود داشت.

فرد انتحاری خود را در میان کسانی‌که به زخمی‌ها کمک می‌کردند منفجر ساخت.

گفته می‌شود در میان کشته شده‌گان و زخمی‌های این رویداد خبرنگاران شامل اند.