6 عقرب 1395 - همه اخبار

جاهد: تنظیم بودیجه از اولویت های کاری وزارت امور داخله می باشد

جاهد: تنظیم بودیجه از اولویت های کاری وزارت امور داخله می باشد

آریانا نیوز: وزیر امور داخله گفت که تنظیم بودیجه به اساس برنامه یکی از اولویت های کاری وزارت امور داخله بوده وتطبیق این برنامه توسط کمیته ی ایجاد شده در این وزارت انجام می یابد.

ستر پاسوال تاج محمد جاهد وزیر امور داخله کشور که ریاست جلسه بودیجه به اساس برنامه را به اشتراک معینان و روئسا در این وزارت را به عهده داشت، گفت ، مسئولیت پذیری، شفافیت، و حساب دهی دقیق، باعث ازبین رفتن فساد و افزایش اعتماد میان حکومت وجامعه جهانی گردیده و مصرف بودیجه به اساس برنامه در جهت تامین امنیت کشور و رفاه مردم از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.

وزیر امور داخله تصریح کرد که به منظور مصرف بودیجه وموثریت بهتر آن، کمیته ای را در این وزارت ایجاد نموده اند تا در زمینه شناسایی نیاز مندی ها و رسیدگی به آن اقدامات به موقع صورت گیرد.

وزیر امور داخله افزود ، که تنظیم بودیجه به اساس برنامه یکی از اولویت های کاری وزارت امور داخله بوده وتطبیق این برنامه توسط کمیته ی ایجاد شده در این وزارت انجام می یابد.

در جلسه یاد شده شماری از اشتراک کننده گان پیشنهادات خود را جهت افزایش شفافیت و حساب دهی به مقام وزارت امور داخله ارایه کردند که مورد استقبال هیأت رهبری قرار گرفته و تاکید شد که در برنامه های اصلاحی آینده، از این پیشنهاد ها استفاده خواهد شد.

بیشتر بخوانید  تداوم سیاستهای ضدمهاجرتی پاکستان؛ منیر اکرم: ۱.۵ ملیون باشنده افغان را اخراج می کنیم
همرسانی کنید!