6 حوت 1393 - همه اخبار

جامعه جهانی به همکاری هایش در بخش زراعت ادامه دهد

جامعه جهانی به همکاری هایش در بخش زراعت ادامه دهد

نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب می گوید به گونه احتمالی حوادث طبیعی فعلی محصولات زراعتی را آسیب برساند.

 

احمد ضیاء مسعود در ورکشاپ تخنیکی به منظور هماهنگ سازی کمک ها در بخش زراعت به روز گذشته در کابل گفت به دلیل خشکسالی احتمالی، ممکن افغانستان در سال آینده هجری خورشیدی نتواند محصولات زراعتی کافی را بدست بیآورد.

 

آقای مسعود از جامعه جهانی خواست تا با توجه به مشکلات افغانستان، در سال 2015 میلادی نیز به همکاری هایش در بخش زراعت با این کشور ادامه دهد:

 

“حوادث فعلی طبیعی ممکن زراعت را آّسیب برساند و ما نتوانیم محصولات زراعتی قابل توجهی را بدست بیاوریم، زیرا بدنه اصلی عایدات ما را زراعت تشکیل می دهد از این که افغانستان هنوز زیر بنای اقتصادی ندارد، آرزومندی ما از جامعه جهانی این است که در سال 2015 هم از کمک های شان در این بخش ما را مستفید بسازند.”

 

نظر به پیش بینی های که از سوی سازمان مواد غذایی و زراعت ملل متحد در ورکشاپ تخنیکی که به هدف هماهنگی سازی کمک ها برگزار شده بود، گفته شد که احتمال بارنده گی تا دو هفته دیگر در مناطق مرکزی افغانستان وجود دارد.

 

به اساس همین معلومات، بخش های جنوب و جنوبغربی کشور به گونه احتمالی از خشکسالی در سال آینده آسیب بیشتر خواهند دید و نسبت بلند رفتن درجه حرارت در بهار پیشرو، برف ها قبل از وقت آب خواهند شد.

 

زراعت یک منبع مهم عایداتی در اقتصاد افغانستان بحساب می آید.

بیشتر بخوانید  اشتراک نماینده گان طالبان در نشست سوم دوحه

 

گفته می شود که افغانستان با یک معضل عمیق خشکسالی مزمن و عدم مدیریت ملی آب روبرو است و تقریباً هر سال از تأثیرات منفی خشکسالی در حاصلات زراعتی و مالداری، کشور مشکلات به میان میاید.

 

اما مسوولین در وزارت زراعت و آبیاری افغانستان می گویند، برای رفع مشکلات ناشی از خشکسالی احتمالی به هماهنگی و اقدامات ادارات مربوط نیاز است.

 

ربانی حقیقت پال رییس بخش احصائیه زراعت در حاشیهء همین ورکشاپ به خبرنگاران گفت، وزارت زراعت به تنهایی قادر نیست با این مشکلات مبارزه کند:

 

“کمبود آب محسوس است اما وزارت زراعت نمی تواند به تنهایی کاری کند یعنی بدون همکاری مشترک سایر ارگان های که در بخش تهیه مواد غذایی و حفرچاه های عمیق تخنیکی کار می کنند، سایر اقدامات خود را داشته باشد.”

 

به اساس گزارش ها در سال آینده خشکسالی بیشتر از سال های قبل مردم افغانستان را آسیب پذیر خواهد ساخت.

 

گفته می شود این خشکسالی به دلیل کمبود آب و نباریدن برف و باران در زمستان و فصل های موسمی باعث خواهد شد که حاصلات للمی دهقاقین حاصل ندهد و در نتیجه نرخ غله جات نیز افزایش قابل ملاحظهء بیابد.

 

اما آگاهان می گویند، باید در بیش از سیزده سال گذشته روی ایجاد صدها و هزاران بند آبگردان کوچک، متوسط و بزرگ ذخیره یی در نقاط ستراتیژیک جغرافیایی افغانستان کار صورت می گرفت تا در رفع خشکسالی مثمر واقع می گردید.

همرسانی کنید!