- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

اعلامیه تیم ثبات و همگرائی در پیوند به سخنان توهین‌‌آمیز رییس جمهور درباره مارشال فهیم

آریانانیوز: تیم ثبات و همگرائی در اعلامیه خود نوشت: به اشرف غنی توصیه می‌نماییم تا به شهداء، بزرگان و شخصیت‌های نیک‌نام و قهرمان این سرزمین احترام بگذارد…

اعلامیه تیم ثبات و همگرائی:

محمد اشرف غنی رییس دسته‌ انتخاباتی دولت ساز در یکی از صحبت‌های خود مدعی گردیده است که گویا یکی از احکام معاون اول فقید رياست جمهورى، مرحوم مارشال افغانستان را در حضور وی پاره کرده و برای وی حرف‌های توهین‌‌آمیزی گفته است. تا جایی‌که ما و تاریخ این کشور به یاد داریم هیچ‌گاه چنين اتفاقى نیفتاده است که کسی در مقابل مارشال مملکت جرأت چنین بی‌ادبی را کرده باشد. از طرف دیگر شخصیت مارشال فقید نیز طوری بود که با حفظ احترام به دیگران، هیچ‌گاه مجال چنین برخورد اهانت‌آمیز را به کسی فراهم نمی‌کرد و کسی نیز جرأت بی‌ادبی و توهین را در مقابل وی نداشت، چه رسد به این‌که در مقابل وی حکم قانونی وی را پاره نماید.

در مورد روابط و برخورد مارشال فقید با برخی از اعضای حکومت حرف‌ها و سخنانی وجود دارد که در یک موقع مناسب آن را بیان خواهيم کرد.

گرچه دروغگویی و توجیه دروغ و تقلب به عادت رهبر دسته‌ انتخاباتی دولت‌ساز تبدیل گردیده است، اما به وی توصیه می‌نماییم تا به شهداء، بزرگان و شخصیت‌های نیک‌نام و قهرمان این سرزمین احترام بگذارد و از بستن اتهام و رواداشتن دروغ علیه گذشتگان این سرزمین اجتناب ورزد. این عمل ناپسند از یک‌سو اتهام بستن به گذشتگان با افتخار این سرزمین است و از سوی دیگر زمینه‌ نفاق و اختلاف داخلی را فراهم می‌سازد. ما و مردم افغانستان در این مرحله بیش‌تر از پیش به اتحاد، وحدت و همبستگی نیاز داریم تا به تفرقه و اختلاف.

دکتور عبدالله عبدالله رییس دسته‌ انتخاباتی ثبات و همگرایی