- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

آخرین خبرها از پیوستن رهبران تکت انتخاباتی صلح و اعتدال به دیگر تیم‌های انتخاباتی

آریانانیوز: سخنگوی تیم صلح و اعتدال امروز گفت که گزارش‌های اخیر مبنی بر پیوستن رهبران صلح و اعتدال به دیگر تیم‌های انتخاباتی بی‌بنیاد است…

در حالی که اخبار ضد و نقیضی از پیوستن رهبران تکت انتخاباتی صلح و اعتدال به تکت های انتخاباتی دولت ساز و ثبات و همگرایی بر سر زبان ها افتاده بود رهبران این تیم امروز این شایعات را به کلی رد کرده اند.

قادر شاه از سخنگویان تیم صلح و اعتدال گفت که گزارش‌های اخیر مبنی بر پیوستن رهبران صلح و اعتدال به دیگر تیم‌های انتخاباتی بی‌بنیاد است.

اخیراً برخی رسانه‌ها گزارش دادند که محمد حنیف اتمر، رییس تیم صلح و اعتدال به تیم دولت‌ساز می‌پیوندد و محمد محقق معاون صلح و اعتدال، سرگرم مذاکره با تیم ثبات و همگرایی است.

اما سخنگوی صلح و اعتدال امروز گفت که تیم صلح و اعتدال با قوت و وحدت برنامه‌ها و اهداف خود را دنبال می‌کند و رهبران تیم برنامه‌یی برای پیوستن به تیم‌های دیگر ندارند.

تیم صلح و اعتدال همچنان در اعلامیه‌یی گفت که آنان با حفظ تعهدات‌شان به صورت مشترک و با انگیزۀ عالی روی دو پروسۀ مهم ملیِ صلح و انتخابات کار دارند.

در اعلامیۀ صلح و اعتدال آمده است: تیم صلح و اعتدال به نشانۀ اعتراض به‌عدم شفافیت و مهندسی انتخابات، عدم تأمین امنیت انتخابات، مداخله آشکار حکومت در روند انتخابات و سوء استفاده از امکانات، منابع و صلاحیت حکومتی برای دخالت بی‌باکانه و خودسرانه در انتخابات ریاست‌جمهوری، کمپاین انتخاباتی خود را به صورت کامل به تعلیق در آورده است.

بر بنیاد اعلامیه، با توجه به حمایت مردم، متحدین نظام، کشورهای همسایه، منطقه و جامعۀ جهانی از پروسه صلح، تیم صلح و اعتدال با هدف حمایت همه‌جانبه از این امر تمام ظرفیت‌های سیاسی و امکانات خود را از آغاز برای رسیدن به صلح جامع با گروه طالبان در خدمت مردم و رهبران سیاسی کشور قرار داده است.

تیم صلح و اعتدال درحالی‌که برنامه‌های خویش را متمرکز به صلح ساخته است که گزارش‌هایی وجود دارد که در روزهای اخیر زلمی خلیل زاد نماینده خاص امریکا با رهبران طالبان توافق‌نامۀ صلح را به امضا می‌رساند.