- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

توطیه خارجی ها برای کودتا در ارگ ریاست جمهوی

آریانانیوز: منابع خبری از برنامه خارجی ها برای کودتای خاموش در ارگ ریاست جمهوی خبر می دهند…

به نقل از رسانه های داخلی، منابع خبری افغان که با نماینده گی سیا در هوتل آریانا ارتباط دارند از برنامه امریکا برای کودتای خاموش در ارگ خبر می دهند.

در این پلان نظامیان امریکایی، غنی، صالح و تعداد دیگری از اعضای محدود حلقه ارگ را از ارگ ریاست جمهوری خارج کرده و به سفارت امریکا منتقل و از آنان خواهند خواست که به بی کفایتی خود در اداره کشور و کناره گیری خودخواسته با هدف توقف جنگ اعتراف کنند.

مطابق این پلان یک تیم سیاسی با قید فوریت و با محوریت رهبران بزرگ، شورای رهبری را تشکیل و فردی را به حیث رییس دولت موقت تعین خواهد کرد تا از فروپاشی نظام و ساختار اردوی ملی جلوگیری شود.

گفته شده است مقدمات کار در این رابطه فراهم شده است و در صورت امتناع غنی و اطرافیانش از تسلیم شدن به نیروهای امریکایی، احتمال بروز خشونت علیه نیروهای خاص امنیتی ارگ (pps) وجود دارد.