- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

جدیدترین اظهارات تورسن نامزد ریاست جمهوری

آریانانیوز: تورسن یکی از نامزدان ریاست جمهوری گفت: در برابر هر انتحاری 30 زندانی طالب را اعدام می کنم…

محمد حکیم تورسن یکی از نامزدان ریاست جمهوری: در حکومت من طالبان سه گزینه دارند و خارج از این سه گزینه دیگر برای من غیر قابل قبول اند.

1. صلح را قبول کنید و از مردم معذرت بخواهید بابت این همه کشتاری که کردید و بخاطر همین چهارده سال جنگ باید چهارده سال آینده به دولت افغانستان باج بدهید.

2. اگر صلح را قبول نکردید تا زمانی که می جنگید هر روز یک زندانی تان اعدام می شود و در مقابل هر انتحاری 30 زندانی یک زمان اعدام می شود.

3. اگر باز هم به این عمل مخالفت تان زیاد شد به شمول پسر خودم سلاح گرفته و در پهلوی سربازان دلیر کشور با شما می جنگم و جهاد را علیه تان اعلان میکنم.

به نظر شما طرح صلح تورسن چگونه است؟