21 ثور 1395 - همه اخبار

تعیین کمیته بررسی پروژه توتاپ از سوی رئیس جمهور

تعیین کمیته بررسی پروژه توتاپ از سوی رئیس جمهور

آریانا نیوز: رئیس جمهور تگفت، در مورد این پروژه رهبران سیاسی، فعالان مدنی و عدۀ از متحصصان نظریات مختلف دارند. او گفت، روی این دلیل کمیتۀ را در این مورد موظف ساخته است.

رئیس جمهور افغانستان، برای تعیین مسیر پروژه انتقال برق پنجصد کیلو ولت آسیا مرکزی کمیته ملی را موظف ساخت تا پس از بررسی همه جانبه این پروژه، دیگاه خود را ارایه کند.

محمد اشرف غنی شام دیروز در یک بیانیه تلویزیونی از مردم خواست تا برای جستجوی راه حل معقول با حکومت همکاری کرده، دست به خشونت نزنند.

شورای مردمی افغانستان پیش از این با گردهمایی در شهر کابل یک هفته مهلت را برای حکومت تعیین کرد تا به خواست هایشان مبنی بر تطبیق پروژه توتاپ از مسیر بامیان رسیدگی کند.

قبل از این، کابینه افغانستان فیصله کرد که این پروژه انتقال برق از راه سالنگ بگذرد.

رئیس جمهور افغانستان می‌گوید، فیصله کنونی کابینه دوام اقداماتی است که در سال‌های گذشته در مورد آن اتخاذ شده‌است.

رئیس جمهور افغانستان گفت، در مورد این پروژه رهبران سیاسی، فعالان مدنی و عدۀ از متحصصان نظریات مختلف دارند. او گفت، روی این دلیل کمیتۀ را در این مورد موظف ساخته است.

بیشتر بخوانید  واکنش طالبان به گزارش یوناما؛ مجاهد: افغانستان را از دید غرب بررسی نکنید!
همرسانی کنید!