30 میزان 1394 - همه اخبار

تعیین ویس احمد برمک منحیث وزیر دولت در امور حوادث

تعیین ویس احمد برمک منحیث وزیر دولت در امور حوادث

آریانا نیوز: دانش: آقای برمک بعد از این در راس اداره ملی مبارزه با حوادث قرار می گیرد و حوادث طبیعی و غیر طبیعی کشور را رسیدگی می کند.

 

حکومت وحدت ملی به منظور بررسی و رسیدگی به حوادث طبیعی و غیر طبیعی، ویس محمد برمک را به عنوان وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث معرفی کرد.

 

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که دولت به دلیل نداشتن بودجه کافی قادر نیست همه حادثه های طبیعی را رسیدگی کند.

 

آقای دانش با تاکید بر این مطلب، از جامعه جهانی و شهروندان خواست تا در امر مبارزه با چنین حوادثی، بیشتر از پیش همکاری کنند.

 

معاون دوم ریاست جمهوری هنگام معرفی آقای برمک، گفت: پس ازاین اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی جز کابینه حکومت خواهد بود و امید است که با آغاز به کارآقای برمک، مشکلات دراین زمینه حل شود.

 

دانش افزود: آقای برمک بعد از این در راس اداره ملی مبارزه با حوادث قرار می گیرد و حوادث طبیعی و غیر طبیعی کشور را رسیدگی می کند.

 

با این حال آقای دانش، با اشاره به چالش های امنیتی درصفحات شمال به ویژه ولایت قندوز که باعث بیجا شدن بیشتر از ۱۷ هزار خانواده گردیده بود، گفت: دولت افغانستان هم اکنون دارای امکاناتی نیست که بتواند به تمامی حوادث در کشور رسیدگی کند.

 

وی اظهار امیدواری کرد که پس از این با همکاری جامعه جهانی و مردم، مشکلات ناشی از حوادث در کشور مرفوع شود.

 

درهمین حال، ویس محمد برمک، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، برنامه هایش را برای کاهش خطرات ناشی از حوادث در کشور ارایه کرد.

بیشتر بخوانید  عوامل اصلی فساد در افغانستان از دیدگاه رییس‌جمهور پیشین

 

به گفته وی، علاوه بر موقعیت جئوپولوتیکی کشور که باعث تهدیداتی می شود، حوادث طبیعی نیز کشور را تهدید می کند.

 

آقای برمک گفت: برای جلوگیری از این تهدیدات در قدم نخست ساختار و تشکیل اداره سازمان خواهم داد و در گام های بعدی برنامه هایی برای مواقع اضطراری، بالا بردن ظرفیت های مردمی و کارمندان و هماهنگی با سایر اداره ها خواهم داشت.

 

برمک، از دولت نیز خواست که به این اداره نگاه سیاسی نداشته باشد و اجازه دهد که ترکیب این اداره به صورت فنی و مسلکی صورت بگیرد.

 

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، خاطر نشان کرد که ما فقط نیازمند حمایت سیاسی دولت می باشیم.

همرسانی کنید!