- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تظاهرات صد ها تن از دوکانداران در ننگرهار

 

آنها در برابر مقام ولایت ننگرهار تجمع کرده، برکناری حمیدالله شنواری شاروال تورخم را تقاضا می کردند و او را به اخذ پول غیر قانونی از دوکانداران متهم نمودند.
صد ها تن از دوکانداران شهرک تورخم دیروز در شهر جلال آباد در اعتراض علیه شاروال آن منطقه، دست به تظاهرات زدند.

آنها در برابر مقام ولایت ننگرهار تجمع کرده، برکناری حمیدالله شنواری شاروال تورخم را تقاضا می کردند و او را به اخذ پول غیر قانونی از دوکانداران متهم نمودند.

سخنگوی والی ننگرهار گفت: به حکم گل آغاز شیرزی والی ننگرهار، هیاتی موظف شده تا موضوع را بررسی کند.

تورخم یک شهرک سرحدی است که اکثر اموال تجارتی افغانستان از آن طریق وارد و صادر می شوند.