- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصمیم نهایی کمیته‌های پنج‌گانه لویه جرگه مشورتی صلح درباره آزادی زندانیان طالبان

آریانانیوز: تقریبا تمامی کمیته‌های جرگه مشورتی صلح از دولت خواستند که ۴۰۰ زندانی باقیمانده طالبان را به صورت مشروط آزاد کند…

کمیته‌های پنج‌گانه لویه جرگه مشورتی صلح در مورد آزادی ۴۰۰ زندانی طالبان، گزارش کارکرد‌ها و تصمیم‌های خود را به تالار عمومی این جرگه ارایه کردند.

تقریبا تمامی کمیته‌های جرگه مشورتی صلح از دولت خواستند که ۴۰۰ زندانی باقیمانده طالبان را به صورت مشروط یعنی با ضمانت بین‌المللی و نیز در قبال آتش‌بس بدون قید و شرط آزاد کند تا دیگر هیچ بهانه‌ای برای طالبان باقی نماند.

آن‌ها همچنین، خواستار آغاز فوری مذاکرات صلح شدند و تاکید کردند که رهبری صلح باید بر دوش افغان‌ها باشد و کشور‌های دخیل در افغانستان از حمایت طالبان دست بردارند و به تشدید تنش‌ها در کشور دامن نزنند.

کمیته‌های لویه جرگه تاکید کردند که جامعه جهانی باید شروع و موفقیت گفتگو‌ها و تامین صلح پایدار در افغانستان را ضمانت کنند.

آزادی زندانیان نیرو‌های امنیتی از چنگ طالبان، دفاع از ارزش‌های قانون اساسی و دستاورد‌های ۱۹ سال اخیر و ارایه کردن مرتب جزئیات گفتگو‌های صلح با مردم از سوی دولت از دیگر خواست‌های کمیته‌های کاری جرگه مشورتی صلح بودند.

روسای کمیته‌ها بیان داشتند که جنگ بهای بزرگی از مردم گرفته و آن‌ها برای رسیدن به صلح و ثبات و پایان پدیده ویرانگر جنگ با رهایی زندانیان طالبان موافقت می‌کنند، مشروط بر اینکه جامعه جهانی موفقیت گفتگو‌ها و تامین صلح پایدار را ضمانت کند.

اعضای لویه جرگه تاکید کردند که موافقت با آزادی زندانیان طالبان به معنای بخشیدن جرم‌های آنان نیست و هیچ فرد یا نهادی این حق را ندارد، اما رسیدن به صلح و ثبات در کشور اولویت ملی و ضرورت همگانی است؛ لذا برای تسهیل موفقیت گفتگو‌های صلح لازم است تا زمینه آغاز مذاکرات فراهم شود.