- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

سفر هیئت عالیرتبه دپلوماتیک ایران به افغانستان + تصاویر

آریانانیوز: معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در راس یک هیئت عالیرتبه به کابل سفر نموده و با سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان دیدار کرد…

به تعقیب سفر اخیر محترم محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت عالیرتبه همراه ایشان به تهران، آقای سید عباس عراقچی، معین سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در راس یک هیئت عالیرتبه پس از چاشت روز چهارشنبه(25 سرطان) به کابل سفر نموده و شام روز چهار شنبه با آقای اتمر دیدار کرد.

به نقل از وزارت امور خارجه، هیئت عالیرتبه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن پیگیری تصامیم و فیصله های که در جریان سفر هیئت افغان به تهران صورت گرفته بود، در اجلاس مشترک کمیته های اقتصادی-ترانزیت و دفاعی-امنیتی نیز اشتراک خواهد نمود.
قرار است دو طرف در مورد زمان بندی نهایی سازی موافقت نامه تنظیم استخدام و اعزام کارگران افغان به ایران و تجدید قرارداد کمیساران سرحدی در مطابقت به نیازها و همکاری سرحدی هر دوجانب در شرایط امروزی، که مسوده های آن در سفر هیئت افغانستان به تهران به جانب ایران سپرده شده بود تفاهم نموده، پیگیری و اتخاذ تدابیر به هدف جلوگیری از تكرار حوادث ناگوار و تردد غیر قانونی در سرحد میان دو کشور و همچنان قانونمند سازی حضور شهروندان افغان مقیم ایران بحث و گفتگو نمایند.

آقای عراقچی ضمن ابراز آماده گی دولت اش در مورد گسترش روابط میان دو کشور به وزیر امور خارجه اطمینان داد که توافقات و فیصله های که در جریان سفر اخیر هیئت بلندرتبه افغانستان به تهران اتخاذ گردیده بود را مورد پیگیری قرار خواهد داد. وزیر امور خارجه با اشاره بر روابط عمیق میان دو کشور نیاز به تقویت همكاری ها، در مورد پیگیری توافقات که در جریان سفر اش به تهران صورت گرفته بود، صحبت و تأکید نمود.