27 حمل 1394 - همه اخبار

تشریح برنامه های چهار نامزد وزیر دیگر در ولسی جرگه

تشریح برنامه های چهار نامزد وزیر دیگر در ولسی جرگه

به سلسله تشریح برنامه های کاری نامزد وزرای پیشنهادی حکومت به ولسی جرگه، روز گذشته هم نامزد وزیران ترانسپورت، فواید عامه، امور زنان و معارف برنامه های کاری شان را تشریح کردند.

 

اسد الله حنیف بلخی نامزد وزیر معارف میگوید که کیفیت تعلیم و تربیه قابل قناعت نبوده و در صورت پیروزی نصاب درسی را مورد بازنگری قرار خواهد داد:

 

” مبارزه جدی با فساد اداری و پیگرد قانونی شکایات، توظیف افراد متخصص و متعهد در پست های مدیریتی، جستجو راهکار ها برای جلب کمک های بین المللی به منظور تقویت بودجه معارف. ”

 

تهیه استراتیژی پنج ساله معارف، توجه به وضعیت معیشتی و بلند بردن موقف اجتماعی معلمین، ایجاد ظرفیت چاپ در مطبعه معارف و تلاش برای وصل نمودن مکاتب از طریق فایبر نوری بخشی دیگر از برنامه های کاری آقای حنیف را تشکیل میداد.

 

از سوی هم نامزد وزیر فواید عامه میگوید که در کوتاه مدت به مناطق که سرک های آن در اثر سیلاب ها و از سوی مخالفین مسلح دولت تخریب شده است رسیده گی خواهد کرد.

 

محمود بلیغ گفت اگر وی موفق به کسب رای از ولسی جرگه شود، یکی از کار های اساسی وی احیای خط آهن خواهد بود:

 

” اصلاحات ساختاری و اداری در تطبیق قانون، توسعه سرک ها معطوف به بازدهی اقتصادی و انکشاف متوازن، ایجاد یک برنامه سیستم موثر حفظ و مراقبت سرک های ترانسپورتی زمینی و انکشاف خطوط آهن. ”

 

در میان چهار نامزد وزیر که روز گذشته برنامه های شان را برای نماینده های مردم در ولسی جرگه تشریح کردند یکی هم دلبر نظری نامزد وزارت امور زنان بود.

بیشتر بخوانید  چرا وزارت عدلیه طالبان شهرک داوودخان در کابل را مصادره کرد؟

 

خانم نظری گفت در صورتیکه به وزارت زنان راه یابد، توانمندی مدیریتی زنان را در این وزارت ارتقا میدهد و نقش زنان را در حکومتداری های محلی افزایش خواهد داد:

 

” استخدام کادر های زن در پست های کلیدی دولتی، ایجاد واحد جدید تحقیق در تشکیل وزارت زنان، نقش زنان در حکومتداری محلی، افزایش حضور زنان در نهاد های امنیتی. ”

 

محمد الله بتاش نامزد وزیر ترانسپورت حین تشریح برنامه های کاری اش گفت که در صورت موفقیت به ترانسپورت زمینی توجه لازم خواهد داشت.

 

آقای بتاش گفت ایجاد ترمینل ها با استندرد جهانی، رسیده گی به وضعیت ملی بس، تقویت اداره هوا شناسی از برنامه های مهم کاری وی خواهد بود:

 

” تجدید نظر بالای تمام مقررات و طرزالعمل ها و لوایح سابق که جوابگو وضعیت اقتصادی واجتماعی کنونی نیست. تطبیق سیستم مدیریت الکترونیکی، ایجاد سیستم منظم پذیرش و رسیده گی به شکایات. ”

 

قرار بود در نشست روز گذشته ولسی جرگه عبدالباری جهانی نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ هم برنامه های کاری اش را تشریح کند اما اعضای این جرگه گفتند که اسناد ترک تابعیت وی تا هنوز تکمیل نشده است.

 

عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه گفت که شنبه هفته آینده در مورد ترک تابعیت آقای جهانی بحث خواهند کرد.

 

ولسی جرگه افغانستان پیش از این گفته است که پس از تشریح برنامه های کاری نامزد وزرای پیشنهادی حکومت برای انان صندوق رای گذاشته خواهد شد.

همرسانی کنید!