24 جدی 1390 - همه اخبار

تدابیر لازم برای اجرای مرحله دوم پروسه انتقال در ولایت هرات اتخاذ شده است

تدابیر لازم برای اجرای مرحله دوم پروسه انتقال در ولایت هرات اتخاذ شده است

اکنون دوازده ولسوالی که درابتدا نا امن بودند ازلحاظ امنیتی واقتصادی آماده انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را دارا می باشند.ولایت هرات بعد ازمرحله اول انتقال مسئولیت ها شاهد رشد قابل ملاحظه ای ازلحاظ اقتصادی وامنیتی بوده است
این مطلب را امروز محی الدین نوری سخنگوی ولایت ولایت هرات دریک نشست خبری  عنوان نمودو افزود: طی سه روز آینده مسئولیت تامین امنیت 12 ولسوالی هرات ازنیروهای خارجی به سربازان افغان سپرده شود .

محی الدین نوری سخنگویی والی هرات خاطرنشان کرد :پس از اجرای مرحله اول پروسه انتقال و واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان ؛ شهر هرات شاهد رشد اقتصادی و امنیتی خوبی بوده است.

سخنگوی والی هرات گفت: اززمان اجرایی شدن مرحله اول انتقال مسئولیت های امنیتی تا کنون بیش از500 میلیون دالر دربخش های زیر بنایی دراین ولایت سرمایه گذاری شده است

نوری با اشاره به اجرایی شدن دوعملیات بزرگ امید دوازده وآهوی برفی درولایت هرات تصریح نمود : اکنون دوازده ولسوالی که درابتدا نا امن بودند ازلحاظ امنیتی واقتصادی آماده انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را دارا می باشند.

طبق گفته های سخنگوی والی هرات، بعدازاجرای مرحله اول تاکنون بیش از 350 تن ازمخالفین مسلح دولت که درشماری ازولسوالی های هرات برعلیه دولت فعالیت داشتند به پروسه صلح پیوسته و ده ها پوسته امنیتی دراین ولسوالی ها افراز گردیده است.

به گفته مقامات محلی هرات : هم اکنون با وجود اینکه شمار سربازان پولیس درهرات به حد مطلوب نرسیده اند اما این نیروها توانایی لازم تامین امنیت شهر و 12 ولسوالی ولایت هرات را بعداز اجرای مرحله دوم انتقال مسئولیت های امنیتی به سربازان افغان را دارند.
شایان ذکر است، سه ولسوالی شیندند – چشت شریف و اوبه هرات شامل مرحله دوم انتقال مسئولیت های امنیتی درهرات نبوده وقراراست این سه ولسوالی درمرحله سوم ، مسئولیت تامین امنیت آن به نیروهای افغان سپرده شود.

بیشتر بخوانید  از وعده های طالبان برای مهار تروریزم تا بی اعتمادی امنیتی روسیه به امارت اسلامی!

همرسانی کنید!