6 عقرب 1394 - همه اخبار

تخریب زمین های دولتی غصب شده در کابل

تخریب زمین های دولتی غصب شده در کابل

آریانا نیوز: تخریب خانه‌هایی را که در این زمین‌ها ساخته شده‌اند آغاز شد.

 

کمیسیون پس گیری زمین‌های غصب شده؛ ویران کردن خانه‌هایی را که در زمین‌های دولتی ساخته شده‌‌اند را آغاز کرد.

 

این کمیسیون می‌گوید که غصب زمین‌های دولتی سبب متوقف ماندن بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در کشور شده است؛ از همین رو این کمیسیون امروز کار ویران کردن خانه‌هایی را که در این زمین‌ها ساخته شده‌اند را آغاز کرد.

 

کمیسیون پس‌گیری زمین‌های دولتی از نزد مردم و زرومندان با همکاری شهرداری و پولیس کابل ساختمان‌هایی را که در نزدیکی بند قرغه ساخته شده‌اند، ویران می‌کند.

 

این کمیسیون می‌گوید که این زمین‌ها از دولت هستند و آنان می‌خواهند تا این منطقه را پارک تفریحی بین‌المللی بسازند.

 

یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور در امور شهرسازی اظهارداشت: “در ۱۵ سال گذشته میلیونها جریب زمین دولتی غصب شدهاند و گفته میتوانم که تا ۲ میلیون جریب زمین غصب شده است و این کار تا امروز سبب شده که دهها پروژهی بزرگ که میتوانست منبع بسیار خوب اقتصادی به کشور باشد، متوقف بمانند.”

 

درهمین حال شماری از کسانی که در این منطقه خانه ساخته‌اند می‌گویند که زمین‌ها را بگونه قانونی خریده‌اند و سندهایشان از سوی نهادهای مسئول نیز تأیید شده‌اند.

 

ضیاءالدین باشنده‌ی قرغه گفت: “من قباله دارم؛ من این زمین را ۲ سال پیش خریدم و اینجا خانه ساختم و با خانوادهام زندهگی میکنم. من قباله رسمی در اختیار دارم؛ دولت اگر قانونی و بر حق است خانه مرا که خراب می‌کند باید تاوان بپردازد. در غیر آن معنی اش این است که من از این کشور نیستم.”

بیشتر بخوانید  احداث شفاخانه ویژه بیماران سرطانی در ننگرهار

 

اما باشنده‌گان قرغه می‌گویند که زمین‌های کنار بند قرغه سال‌ها پیش از سوی دولت از نزد زمین داران خریداری شده بود اما قباله‌های این زمین‌ها نزد مردم بود و آنان با استفاده از سندهای شرعی این زمین‌ها را دوباره فروختند.

 

کمیسیون پس گیری زمین‌های غصب شده می‌گوید که نهادهای مسئول تثبیت کرده‌اند که زمین‌های کنار بند قرغه مربوط به دولت هستند و خانواده‌هایی که در خانه‌های این منطقه زنده گی می‌کنند تا روز شنبه باید خانه‌هایشان را خالی کنند.

همرسانی کنید!