1 سنبله 1393 - همه اخبار

تحریم شدن دو تن از طالبان و یک شرکت حواله پول، توسط امریکا

تحریم شدن دو تن از طالبان و یک شرکت حواله پول، توسط امریکا

 

خبرگزاری فرانس پرس از قول وزارت خزانه امریکا نوشته است که می گوید تحریم های نو بر یک شرکت حواله پول که مرکز آن در پاکستان است وضع شده است.

این شرکت حواله بنام حاجی بصیر و زر جمیل یاد می شود.

مالک این شرکت حاجی عبدالبصیر طالبان افغان را که برضد حکومت افغانستان و قوای خارجی می جنگند از نگاه مالی حمایت کرده و همچنان کمک های دیگر به آنها می رساند و از همین رو به تحریم های وزارت خزانه ایالات متحده امریکا مواجه شده است.

وزارت خزانه امریکا اظهار می دارد شرکت حواله حاجی عبدالبصیر که در ایالت بلوچستان مستقر است به جنگجویان طالبان در داخل افغانستان پول تقسیم می کند و برای کمک مالی به طالبان از بانک های پاکستانی کار می گیرد.

از سوی دیگر نظر به معلومات نشر شده حاجی عبدالبصیر یک منبع مهم تبادله و انتقال پول برای رهبران نیز طالبان بشمار می رود.

وزارت خزانه امریکا همچنان بر قوماندان طالبان قاری رحمت الله که از چهار سال به این سو برای طالبان مالیه جمع آوری کرده و برای آنها سلاح تهیه می کند نیز تحریم ها را اعلان کرده است.

یک مقام وزارت خزانه امریکا دیوید کوهان گفته است که جنگجویان طالبان برضد قوای امریکایی و افراد ملکی در افغانستان حملات تروریستی انجام میدهند و به امنیت ملی امریکا تهدید بار می آورند.

این مقام امریکایی افزود امریکا قطع کردن منابع را که برای بقا و ادامه کار فعالیت های تروریستی استفاده می شوند، دوام خواهد.

شرکت ها و افرادی که در لست تحریم های وزارت خزانه امریکا داخل می شوند اگر منابع مالی در امریکا داشته باشند این منابع منجمد می شود و هیچ شرکت امریکایی حق داد و ستد را با آنها ندارد.

بیشتر بخوانید  شناگر معلول افغان جواز حضور در مسابقات پاراالمپیک پاریس را بدست آورد
همرسانی کنید!