- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تحریم انتخاباتی تیم اشرف غنی از سوی برخی رسانه ها

آریانانیوز: تجمعات انتخاباتی تیم اشرف غنی از سوی برخی رسانه های جمعی مستقل تحریم شد…

بدنبال بدرفتاری تیم حفاظتی ریاست جمهوری موسوم به نیروهای خاص (پی.پی.اس) در محل سخنرانان طرفدار اشرف غنی در جریان سخنرانی آقای امرالله صالح، نماینده گان شبکه های تلویزیونی طلوع، آریانا، خورشید و لمر تی.وی. با اعتراض کمپاین انتخاباتی آقای اشرف غنی را تحریم و از بازتاب تبلیغات آن خودداری ورزیدند.