بخش : اخبار, امنیتی, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, ۱۰ عقرب , ۱۳۹۹ لینک کوتاه خبر :

پشت پرده انتقال تجهيزات نظامی خارجی ها از افغانستان به پاكستان

تجهيزات نظامی امریکا 550x295 - پشت پرده انتقال تجهيزات نظامی خارجی ها از افغانستان به پاكستان

آریانانیوز: یک نماینده ولسی جرگه هدف خارجی ها از انتقال تجهيزات به پاكستان را ايجاد پايگاههای جديد در اين كشور دانست...


مقامات امريكايي با انتقال تجهيزات و امكانات نظامی خود از افغانستان به پاكستان، قصد ايجاد پايگاههای نظامی جديد در اين كشور(پاكستان) و در نزديكی سرحدات مشترک با افغانستان دارند.

امريكایيان اعلام كرده اند در صدد ترک افغانستان مي باشند و آنان تجهيزات نظامی و امكانات خود را به پاكستان منتقل خواهند كرد. يک نماينده ولسی جرگه، هدف امريكایيان از انتقال تجهيزات به پاكستان را ايجاد پايگاههاي جديد در اين كشور دانسته و گفته شده توافقات اوليه بين مقامات دو كشور بر سر ايجاد پايگاه جديد حاصل گرديده است.

بربنیاد قرارداد امنيتی بين امريكایيان و دولت افغانستان، در صورت خروج باشد تجهيزات نظامی و اماكن، در اختيار نيروهای افغان قرار گيرد ليكن امريكایيان با انتقال تجهيزات از افغانستان و تخريب پايگاههای نظامي عدم پابندی خود را به اين قرارداد به نمايش مي گذارند.

کارشناسان معتقدند که اين رويكرد امريكا براي انتخاب پاكستان بيانگر آنست كه امريكایيان اراده جدی برای خروج از افغانستان نداشته و هر زماني كه ضرورت داشته باشد در اولين فرصت مي توانند به افغانستان باز گردند و تا كنون اقدامات آنان براي حفظ منافع خودشان بوده نه مردم افغانستان.

همرسانی کنید!