17 قوس 1395 - همه اخبار, اجتماعی

تجلیل از روز ملی کارکنان صحی جامعه

تجلیل از روز ملی کارکنان صحی جامعه

آریانا نیوز: درین مراسم پس ار سخنرانی داکتر ناجیه طارق معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه،  پیام رئیس جمهور اشرف غنی قرائت گردید.

وزارت صحت عامه از روز ملی کارکنان صحی جامعه در حالی تجلیل می نماید که بیشتر از 30 هزار کارکن صحی جامعه در دور ترین نقاط کشور، خدمات صحی را بگونه رضا کار برای مردم عرضه می نمایند.

 

رضاکاران صحی جامعه در محلات بود و باش خویش با همکاری وزارت صحت عامه، پوسته های صحی را جهت عرضه خدمات صحی ایجاد می نمایند، که هر پوسته صحی حدود 150 خانواده را تحت پوشش خدمات صحی قرار میدهد و تعلیمات صحی، کمک های اولیه، تداوی امراض معمول، تقویت سیستم رجعت دهی، تعقیب سیستم تداوی توبرکلوز تحت نظارت مستقیم، عرضه خدمات تنظیم خانواده در جامعه و اشتراک در کمپاین های ملی واکسین از جمله وظایف عمده آنان میباشد.

 

کارکنان صحی جامعه افرادی هستند که از طرف جامعه به وزارت صحت عامه معرفی میگردد و وزارت صحت عامه برای آنان کورس های آموزشی کوتاه مدت را دایر و بعد از ختم کورس جهت عرضه خدمات صحی بسته های دوایی را برای آنها تهیه می نماید.

 

داکتر ناجیه طارق معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه کارکنان صحی جامعه را کلید اساسی خدمات صحی خوانده  میگوید که، افغانستان این روز را به پاس خدمات کارکنان صحی جامعه مسمی نموده که  این روز مصادف است با روز جهانی رضا کاران.

 

معین عرضه خدمات صحی افزود:” نخستین پیام رسان صحی همین کارکنان صحی جامعه هستند، که با انجام دادن کمک های اولیه میتواند جان یک فرد را نجات دهد و با رهنمایی های شان از مرگ و میر مادران و اطفال نیز جلوگیری نمایند.

بیشتر بخوانید  دپلومات‌های افغان در اسلام آباد امنیت ندارند!

 

همچنان دراین مراسم پیام رئیس جمهور اشرف غنی قرائت گردید که در بخشی آن آمده است:” قبل از همه روز ملی کارکنان صحی جامعه را مبارک باد میگویم، خدمات صحی مبتنی بر جامعه یکی از مواردی است که تصامیم آن با اشتراک جامعه و مطابق به استراتیژی های وزارت صحت عامه اتخاذ میگردد. هدف از این برنامه کاهش میزان مرگ و میر مادران میباشد و حکومت افغانستان از این شیوه ارایه خدمات وزارت صحت عامه تقدیر و حمایت می نماید”.

 

کارکنان صحی جامعه پل ارتباطی میان جامعه و وزارت صحت عامه بوده، که از طریق آن مردم میتوانند به طور مستقیم در دورترین نقاط کشور از خدمات صحی مستفید گردند و همچنان از طریق آنان در صورت ضرورت غرض کسب خدمات صحی پیشرفته به سطوح بالاتر عرضه خدمات صحی رهنمایی شوند.

 

وزارت صحت عامه خدمات صحی را بی طرفانه و بدون تبعیض در کشور عرضه میدارد و نیز از تمام همکاران خویش میخواهد تا به این پالیسی احترام گذاشته و آنرا بگونه معقول اجرا و حمایت نمایند.

همرسانی کنید!