تاکید وزیر امور خارجه بر رسیده‌گی به امور مهاجرین و جلوگیری از قاچاق انسان

تاکید وزیر امور خارجه بر رسیده‌گی به امور مهاجرین و جلوگیری از قاچاق انسان

آریانا نیوز: وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رییس منطقه‌یی آسیا و اقیانوسیه کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، با اشاره به خطرات مهاجرت‌های غیر قانونی، بر رسیده‌گی به امور مهاجرین و جلوگیری از قاچاق انسان تأکید کرد…

محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه با آقای اندریکا رتواتی رییس منطقه‌یی آسیا و اقیانوسیه کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان، در قصر ستوری این وزارت دیدار کرد.

در آغاز، آقای اتمر کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان را همکار مهم دولت و مردم افغانستان دانسته، از همکاری‌های دوامدار و مثمر این نهاد بین‌المللی با پناهنده گان افغان طی سال‌های گذشته اظهار سپاس و قدردانی نمود.

در ادامه وزیر امور خارجه، درباره برنامه‌های دولت افغانستان برای پناهنده گان صحبت کرده، با اشاره به خطرات مهاجرت‌های غیر قانونی، رسیده‌گی به امور مهاجرین و جلوگیری از قاچاق انسان را کار مشترک حکومت افغانستان و سازمان‌های فعال امور پناهنده گان به شمول کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان دانسته، بر بازگشت اختیاری و عزتمند پناهنده گان افغان از کشورهای مختلف جهان، تأکید کرد.

سپس، آقای رتواتی همکاری‌ها میان افغانستان و کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان را مهم خوانده، با تشریح برنامه‌های آن سازمان پیرامون رسیده‌گی به مشکلات پناهنده گان، از ادامه همکاری‌های کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان به وزیر امور خارجه اطمینان داد.

 

بیشتر بخوانید  یک عضو ارشد داعش در کابل دستگیر شد
همرسانی کنید!