13 دلو 1395 - همه اخبار

تاکید داکتر فریده مومند بر معقولیت پلان های استراتیژیک

مومند

آریانا نیوز: وزیر تحصیلات عالی در سخنانی گفت که پلان های استراتیژیک پوهنتون ها را قادر می سازند تا به تدوین برنامه های دقیق علمی، و بهبود کیفیت تدریس، تحقیقات علمی و ایجاد رشته های که نیاز های جامعه را مرفوع سازد، بپردازند.

در محفلی که به منظور معرفی و توضیح پلان های یاد شده در وزارت تحصیلات عالی تدویر گردید، پوهنوال داکتر فریده مومند وزیر تحصیلات عالی صحبت نموده ضمن تاکید بر معقولیت پلان های استراتیژیک گفت؛ پلان های استراتیژیک پوهنتون ها را قادر می سازند تا به تدوین برنامه های دقیق علمی، و بهبود کیفیت تدریس، تحقیقات علمی و ایجاد رشته های که نیاز های جامعه را مرفوع سازد، بپردازند. وی گفت خوشبختانه پلان استراتیژیک ملی دوم وزارت تحصیلات عالی بعد از مرور دوباره آن نیز آماده شده است که روی چهار هدف عمده تقویت برنامه های علمی، دسترسی افزایش جوانان به تحصیلات عالی، حکومتداری خوب و توسعه زیربنا ها و زیر ساخت ها، تمرکز یافته است. پوهنوال مومند اضافه کرد؛ پلان های استراتیژیک پوهنتون های ذکر شده در روشنایی پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی تدوین گردیده اند ولی پوهنتون ها با درنظر داشت نیازمندی های شان در بخش های مختلف دست باز داشتند. وزیر تحصیلات ضمن تبریکی به مسوولان این پوهنتون ها، از کمک مالی و تخنیکی دفتر برنامه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP) و اساتید که در تدوین این پلان تلاش نموده اند قدردانی نمود. بعداً مسوولین پوهنتون های کابل، طبی کابل و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی به ترتیب پرزنتیشن های شان را در مورد پلان های استراتیژیک شان ارائه و به سوالات اشتراک کنندگان پاسخ دادند. همچنان پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی نیز نظریات و پیشنهادات اصلاحی شان را بیان نموده بر تطبیق و نظارت دقیق پلان های مذکور تاکید نمود. قرار است پلان های متذکره به زودی از طریق وب سایت های پوهنتون های یاد شده و وب سایت وزارت تحصیلات نشر گردد.

بیشتر بخوانید  سخنان سخنگو و رییس هیئت گروه طالبان در سومین نشست دوحه
همرسانی کنید!