- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تامین برق چهار باب مکتب در ولایت لوگر

آریانانیوز: برق مصرفی چهار باب مکتب نسوان در ولایت لوگر توسط اهدای شیشه های تولید برق آفتابی همراه با سایر وسایل آن از سوی موسسه ایشیافوندیشن تامین گردید.

مساعدت مذکور برای مکاتب نسوان بی بی آمنه، محمدآغه، خوشی و بره کی راجان بوده که ارزش آن به 3200 دالر امریکایی می رسد.

برای هر مکتب دو دو تخته سولر دو عدد بطری و نه قلم سایر تجهیزات آن توزیع شده است که من بعد شاگردان می توانند به کمک وسایل الکترونیکی دروس آماده گی کانکور را به وجه احسن فراگیرند.

قابل تذکر است که سال گذشته نیز موسسه یاد شده برای یک تعداد مکاتب در آن ولایت و سایل مذکور را کمک کرده بود.