10 قوس 1390 - همه اخبار

تأكيد رييس جمهور بر بهتر برگزارشدن مراسم عاشورا

تأكيد رييس جمهور بر بهتر برگزارشدن مراسم عاشورا

رئيس جمهور كرزي با شماري از علماي اهل تشيع و اعضاي شوراي سرتاسري علماي افغانستان ديدار و گفتگو كرد.
در اين ديدار كه روز چهارشنبه در ارگ صورت گرفت، مولوي غفاري درباره تجليل از ماه محرم و برگزاري بهتر مراسم عزاداري در اين ماه صحبت كرده گفت كه از سوي علماي اهل تشيع دستورالعملي به اين منظور ترتيب شده است كه در آن مراعات نظم و هماهنگي بهتر و تقويت اخوت اسلامي در سخنراني هاي علماي كشور در نظر گرفته شده است.

بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رييس جمهور، در ادامه اين ديدار علماي اهل تشيع از برگزاري مراسم عاشورا در سالهاي گذشته كه در فضاي مطمئن صورت گرفت، ابراز خرسندي كردند و از رئيس جمهور خواستند كه به منظور برگزاري بهتر مراسم عاشورا در سال جاري به ارگانهاي امنيتي وظيفه بسپارد تا در تامين نظم و فراهم ساختن فضاي آرام تلاش كنند.

همينگونه علماي ديني از تمام رسانه هاي صوتي و تصويري خواستند كه برنامه هاي شان را به احترام روز هاي عاشورا در پرتو ارشادات اسلامي تهيه و نشر كنند.

رئيس جمهور نيز پس از استماع خواست ها و پيشنهادات علماي اهل تشيع گفت كه علت اصلي برگزاري بهتر مراسم عاشورا در كشور اين است كه اتحاد و اتفاق كامل ميان ملت افغانستان وجو دارد و علت ديگرش اين است كه به اين مراسم بزرگ مذهبي جنبه سياسي داده نشده است.

وي همچنان به علماي كشور گفت كه در برگزاري امن اين مراسم از احتياط كار بگيرند و در همكاري مشترك با نيروهاي امنيتي مراسم عاشورا را داير نمايند.

بیشتر بخوانید  واکنش طالبان به گزارش یوناما؛ مجاهد: افغانستان را از دید غرب بررسی نکنید!

قابل ياد آوري است كه به كميسيوني تحت رياست وزير امور داخله كه در آن نمايندگان عالي رتبه وزارت دفاع ملي، رياست عمومي امنيت ملي و شماري از علماي اهل تشيع و تسنن عضويت دارند وظيفه سپرده شده است تا اقدامات لازم را به منظور برگزاري بهتر مراسم عاشورا روي دست گيرند.

همرسانی کنید!