- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

علت‌ اصلی تأخیر در ایجاد هیئت گفت وگو کننده صلح از دیدگاه ریاست اجراییه

آریانانیوز: سخن‌گوی ریاست اجراییه می‌گوید که دربارۀ چند دسته‌گی‌‌ها میان سران حکومت و سیاست‌گران در کشور، از بزرگ‌ترین علت‌های تأخیر در ایجاد هیئت گفت وگو کننده صلح دانسته می‌شود…

هم زمان با نزدیک شدن واشینگتن و طالبان به امضای توافق‌نامۀ صلح میان دو طرف، ریاست اجراییۀ حکومت افغانستان می‌پذیرد که حکومت وحدت ملی، هنوز هیئت گفت‌وگوکنندۀ صلح را با طالبان ایجاد نکرده‌است.

مجیب رحیمی، سخن‌گوی ریاست اجراییه می‌گوید که دربارۀ ایجاد هیئت گفت‌وگوکنندۀ صلح با طالبان، اجماع سیاسی هم وجود ندارد.

رحیمی در این باره افزود: تا هنوز متأسفانه اجماع سیاسی بین آنانی که در کمپ جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارند، در این مورد وجود ندارد. طبعاً پیشرفت در مذاکرات، اولویت بحث در این موارد را مطرح می‌سازد.

چند دسته‌گی‌‌ها میان سران حکومت و سیاست‌گران در کشور، از بزرگ‌ترین علت‌های تأخیر در ایجاد هیئت گفت وگو کننده صلح دانسته می‌شود.

آگاهان هشدار می‌دهند که حکومت باید هرچه زودتر هیئت مذاکره کنندۀ صلح را ایجاد کند؛ وگرنه فرصت کنونی به میان آمده از بهر صلح، نیز از دست خواهد رفت.