- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تخصیص بودیجه برای اولین مرحله سروی و بازسازی منار پنجم مصلای هرات

آریانانیوز: رییس جمهور غنی گفت که تخصیص بودیجۀ اولین مرحله سروی و بازسازی منار پنجم مصلای هرات را دولت افغانستان فراهم می نماید و در مرحلۀ دوم، برای ترمیم اساسی آن دولت جمهوری اسلامی افغانستان به کمک همکاران بین المللی امکانات مالی را فراهم نموده و امور تخنیکی آن را بنیاد فرهنگی آغاخان انجام خواهد داد…

به نقل از ارگ، پاسخ نامۀ بنیاد آغاخان در رابطه به بازسازی منار پنجم مصلای هرات، به رییس جمهور مواصلت ورزیده است.

عنوانی محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، پاسخ نامه از سوی مدیر عمومی فرهنگی بنیاد آغاخان در رابطه به بازسازی منار پنجم مصلای هرات، مواصلت نموده است.

در این نامه که به پاسخ خواست حکومت افغانستان نوشته شده، آمده است: اعلیحضرت شهزاده کریم آغاخان از پیشنهاد حکومت افغانستان استقبال می کند و به منظور بازسازی منار پنجم مصلای هرات، اعتمادی را که بالای ما کرده اید، تشکر می کنیم. اعلیحضرت این پروژه را تایید نموده و تاکید می نماید که هرچه عاجل کارهای آن آغاز گردد.

در پاسخ این نامه، اضافه شده است که بنیاد آغاخان از طریق برنامه های فرهنگی خویش عبادتخانه تیموری عبدالله انصاری و اختیار الدین ارگ هرات را بازسازی کرده و در زمینه تحکیم مسجد تاریخی نه گنبد بلخ مربوط به قرن نهم که مهندسی پیچیده دارد، نیز کار کرده است و در این راستا تجربه و تخصص لازم دارد.

رییس جمهور غنی ضمن ستایش از بنیاد آغاخان بخاطر بازسازی مکان های تاریخی در نقاط مختلف کشور به ویژه مکان های تاریخی هرات، گفت: از اینکه بنیاد متذکره در همکاری و هماهنگی بیشتر با حکومت افغانستان، آثار تاریخی و فرهنگی را بازسازی می کند، تشکر می کنیم.

رییس جمهور گفت که تخصیص بودیجۀ اولین مرحله سروی و بازسازی منار پنجم مصلای هرات را دولت افغانستان فراهم می نماید و در مرحلۀ دوم، برای ترمیم اساسی آن دولت جمهوری اسلامی افغانستان به کمک همکاران بین المللی امکانات مالی را فراهم نموده و امور تخنیکی آن را بنیاد فرهنگی آغاخان انجام خواهد داد.