- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

بهادر زاده باز هم افتخار آفرید؛ پیروزی رزمنده آزاد افغان برابر حریف آسترالیایی اش

آریانانیوز: رزمنده آزاد افغان شب گذشته برابر حریف آسترالیایی اش به پیروزی رسید.

سیر بهادر زاده، مرد عالی، ورزش‎کار ورزش های رزمی کشورمان شب گذشته در یک مسابقۀ مبارزه آزاد، در چوکات سازمان یو اف سی در برابر راب ویلکینسان از آسترالیا، داخل رینگ مسابقه شد.

راب ویلکینسان، قهرمان مبارز آزاد جهان که یازده پیروزی در کارنامه دارد، تاکنون در مسابقات مبارزۀ آزاد شکستی نداشته است.
سیر بهادر زاده، از میان این بیست و دو پیروزی یازده حریف خود را با ضربه تخنیکی از پا درآورده است.