- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

برگزاری جلسۀ تعقیبی پیشرفت امورکمیسیون مشترک افغانستان و ترکمنستان

آریانانیوز: روزگذشته جلسۀ تعقیبی پیشرفت امورکمیسیون مشترک اقتصادی – تجارتی میان افغانستان و ترکمنستان به ریاست وزیر مالیه برگزار گردید.

در این جلسه که معینان و رؤسای ادارات ذیدخل نیز حضور داشتند، در رابطه به آماده گی های لازم برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی – تجارتی میان افغانستان و ترکمنستان، تفاهمنامه های راه آهن، حمایت سرمایه گذاری معادن در مناطق مرزی، ترانسپورت، برق، تحصیلات عالی، هوانوردی، خدمات گمرکی که قرار است در سفر رییس جمهوراشرف غنی به امضا برسد و دیگر مسایل منطقوی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.