بخش : اخبار, اقتصادی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : چهارشنبه, ۲۷ ثور , ۱۳۹۶ لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسه شورای عالی تصدی های وزارت معادن و پترولیم

جلسه

آریانانیوز: جلسه شورای عالی تصدی ها، با ریاست سرپرست معینیت مالی واداری برگزار شد.


نخست محترم جیحون ضمن تاکید شان برشریک سازی فعالیت و دست آورد های تصدی ها جهت آگاهی با مدیا، رسیده گی به مشکلات آنان را با استفاده از راهکار های قانونی مسوولیت وزارت معادن وپترولیم دانست.

 

بعدآ روئسای محترم تصدی ها هر یک به نوبه خویش گزارشات شان را مبنی بر وضعیت تخنیکی واقتصادی، تصویب پلان مالی وتشکیلات سال 1396، تعین قیمت فروش کود کیمیاوی و سمنت در سال مالی را مطابق طرزالعمل های تصویب شده وسایر موضوعات ارایه نمودند.

 

محترم عبدالقیوم سرپرست تصدی کود و برق گفت: از اثر تامین فشار و مقدارحجمی گاز طبیعی با وجود نوسانات گاز و عوارض دستگاه تجرید سلفر واقع خواجه گوگردک ولایت جوزجان وسوخت مواد احتیاطی در فابریکه برق، پلان تولید کود یوریا مقدار 40000 تن پیشبینی شده است ودر طی 4ماه و17 روز اول سال مالی مقدار 1050 تن کود یوریا در مقایسه به پلان بیشتر تولید گردیده است که مبلغ 23.289 ملیون افغانی عواید زیادتر از پلان حصول گردیده است.

 

در صورت تامین مواد وپرزه جات اشد نیاز تصدی آنهم از بودجه انکشافی دولت فابریکات کود وبرق توان تولید مقدار 70 – 75 هزار تن را در سال دارا است.

 

بعداً انجنیر حکیم محمدی سرپرست  تصدی سمنت جبل السراج  گفت: این فابریکه بعد از بیست سال توقف واحیای مجدد از شروع فعالیت آن جمعآ 8150 تن کلینکر، 5973 تن سمنت تولید و 5399 تن سمنت فروشات داشت.

 

بعد از استماع گزارشات و جر و بحث ها، محترم جیحون سرپرست معینیت مالی واداری ضمن اینکه پلان تولیدی، مالی وتشکیلات تصدی ها را مورد تایید قرارداد، فیصله های را نیز در زمینه ارائه نمودند.

 

در بخش تصدی سمنت جبل السراج در مورد تعین قیمت فروش سمنت تولیدی در سال 1396 پیشنهاد نمود که بعد از بحث همه جانبه فیصله صورت گرفت که تصدی میتواند سمنت تولیدی سال 1396 خویش را به اساس قیمت تمام شد پلان مالی با مفاد نسبی از20% به فروش برساند.

در مورد فروش کود یوریا تولیدی سال 1396 گفت: فروش کود تولیدی در سال 1396 تصدی مطابق طرز العمل قبلی منظور شده وبادرنظرداشت منفعت تصدی طورمزایده به فروش رسانیده شود.

دررابطه به موضوع منتاژ دستگاه کوچک تجرید سلفر به ابتکار متخصصین تصدی کودو برق آماده منتاژ است، مواد کمیاوی (سلفاتریت ) مورد نیاز دستگاه متذکره مقدار ده تن تدارک گردد.

محترم جیحون موضوع را به مثابه یک گام مثبت مورد تایید قرار داد وتمویل مبلغ متذکره در مطابقت به قانون تصدی های دولت از پنجاه فیصد با قیمانده مازاد مفاد سال 1395 مورد تایید قرار گرفت.

همرسانی کنید!