پیام برنامه جهانی غذا درباره گسترش فقر و وضعیت گرسنگی در افغانستان

پیام برنامه جهانی غذا درباره گسترش فقر و وضعیت گرسنگی در افغانستان

آریانا نیوز: سازمان جهانی غذا با نشر پیامی می گوید که 15 ملیون نفر در افغانستان نمی‌دانند که وعده بعدی غذای شان از کجا خواهد آمد…

سازمان جهانی غذا همزمان با روز جهانی غذا، گفته که در این روز جهانی به دنیا یادآوری می‌کنیم که در افغانستان، 15 ملیون نفر نمی‌دانند وعده بعدی غذای‌شان از کجا می‌آید. یعنی1/3 حصه جمعیت.

این سازمان افزوده که زلزله هرات فاجعه دیگری در کنار یک بحران انسانی وخیم در افغانستان است.

به گفته این سازمان، شهروندان افغانستان به حمایت فوری نیاز دارند.

این در حالی است که پیش از این نیز گزارش شده بود که افغانستان یکی از کشورهای با بالاترین سطح نا امنی غذایی در جهان است.

گفته می‌شود که فقر و بیکاری پس از تسلط طالبان بر افغانستان به شکل بی‌سابقه گسترش یافته‌است.

بیشتر بخوانید  اتمر افشاگری کرد؛ امتیازات خاص ارگ به گلبدین حکمتیار
همرسانی کنید!