تاکید برنامه جهانی غذا بر رسانیدن کمک‌های بشری به باشنده گان افغانستان

تاکید برنامه جهانی غذا بر رسانیدن کمک‌های بشری به باشنده گان افغانستان

آریانا نیوز: برنامه جهانی غذا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به یک ملیارد دالر نیاز دارد تا ملیون‌ها خانواده افغان را در آستانه زمستان سخت از پرتگاه نجات دهد…

برنامه جهانی غذا یکبار دیگر در مورد نیاز رسانیدن کمک‌های بشری به ملیون‌ها شهروند افغانستان تاکید کرده و گفته که نمی‌توانند که این کشور را تنها رها کنند.

برنامه جهانی غذا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به یک ملیارد دالر نیاز دارد تا ملیون‌ها خانواده افغان را در آستانه زمستان سخت از پرتگاه نجات دهد.

به گفتۀ این سازمان، ناامنی، خشکسالی و بحران اقتصادی به افغانستان آسیب شدید رسانده است.

پیش از این، برنامه جهانی غذا اعلام کرد که بنابر کمبود بودیجه مجبور است تا کمک رسانی را به ده ملیون نفر در افغانستان متوقف کند.

سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر بیش از ۲۹ ملیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.

بیشتر بخوانید  دستگیر شدن ۳ قاچاقبر سلاح و مهمات در کابل
همرسانی کنید!