- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

برشنا شرکت از وصل دوباره 250 میگاوات برق به شبکه عمومی خبر داد

آریانانیوز: برشنا شرکت اعلام کرد که با وصف صعب العبور بودن ساحه و مشکلات در انتقال تجهیزات، قهرمانان روشنایی توانستند یکی از پایه های تخریب شده برق در سالنگ را به گونه اساسی ترمیم و یک لین به ظرفیت 200 الی 250 میگاوات را وصل نمایند…

برشنا شرکت اعلام کرده که 250 میگاوات برق وارداتی که در سالنگ‌ها قطع شده بود، دوباره به شبکه عمومی برق رسانی کشور وصل شده است.

این شرکت شب گذشته اعلام کرد که با وصف صعب العبور بودن ساحه و مشکلات در انتقال تجهیزات، قهرمانان روشنایی توانستند یکی از پایه های تخریب شده برق در سالنگ را به گونه اساسی ترمیم و یک لین به ظرفیت 200 الی 250 میگاوات را وصل نمایند.

گفتنی است که برق وارداتی حدود دو هفته پیش با انفجار دو پایه برق در سالنگ‌ها قطع شده بود. پس از آن، شرکت برشنا برخی لین‌های برق را موقتاً وصل کرده بود؛ اما تمام لین ها تا هنوز هم وصل نشده است.