16 عقرب 1395 - همه اخبار

بررسی وضعیت مصارف بودجه مالی سال 1395 با حضور وزیر زراعت

بررسی وضعیت مصارف بودجه مالی سال 1395 با حضور وزیر زراعت

آریانا نیوز: وزیر زراعت کشور ضمن بررسی وضعیت مصارف بودجه این وزارت در سال روان – مشکلات و چالش های سر راه پیشرف کار را بررسی نموده و به مسوولین هدایات لازم صادر نمود.

محترم اسد الله ضمیر وزیر زراعت آبیاری ومالداری امروز جلسه نشست روسا و مسوولین پروژه های وزارت زراعت را رهبری نمود.

دراین نشست که به منظور چند و چون روند مصرف بودجه مالی سال 1395 خورشیدی برگزار شده بود محترم میر امان الدین حیدری معین مسلکی و محترم عبدالقدیر جواد معین مالی واداری وزارت زراعت، روسا ومسوولین پروژه ها اشتراک نموده بودند.

وزیر زراعت کشور ضمن بررسی وضعیت مصارف بودجه این وزارت در سال روان – مشکلات و چالش های سر راه پیشرف کار را بررسی نموده و به مسوولین هدایات لازم صادر نمود.

وی همچنان ضمن قدر دانی از اداراتی که کار خود را به نحو احسن پیش برده اند گفت- افرادی که در جریان سال در کار های خود شایستگی و برازنده گی نشان داده اند مکافات خواهند شد و قطعا افرادی که در فعالیت های خود تحرک و دستاوردی نداشتند مجازات میگردند.

بیشتر بخوانید  واکنش طالبان به گزارش یوناما؛ مجاهد: افغانستان را از دید غرب بررسی نکنید!
همرسانی کنید!