- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 عیسوی

آریانانیوز: در گزارش تازه بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 عیسوی 3.3 فیصد پیش بینی شده و آمده که درآمد داخلی کشور نیز به 209 ملیارد افغانی خواهد رسید…

در گزارش تازه بانک جهانی که روز گذشته به نشر رسیده آمده که اوضاع سیاسی مبهم بر روند تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد کار و بار تاثیرات ناگوار داشته است.

در گزارش آمده، رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 عیسوی 3.3 فیصد پیش بینی شده و آمده که درآمد داخلی کشور نیز به 209 ملیارد افغانی خواهد رسید.

این نهاد برگزاری انتخابات پارلمانی، اعلام نشدن نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری، افزایش ناامنی و افزایش تلفات افراد ملکی را عامل بی‌ثباتی سیاسی دانسته و نسبت به تاثیر ناگوار آن بر شرایط اقتصادی ابراز نگرانی کرده است.

بانک جهانی رشد زراعت را در افغانستان به دلیل بارندگی مناسب خوب دانسته ولی گفته که بی‌ثباتی سیاسی باعث تضعیف اعتماد بخش خصوصی و عدم رشد بخش‌های غیر از زراعت شده است.

در این گزارش آمده که کمک‌های بین‌المللی 75 فیصد از نیازهای مالی کشور را تامین می‌کند، ولی کمک‌های جهانی تا آخر سال 2020 پایان خواهد یافت. نشانه‌های از کاهش حمایت‌ها توسط شماری از کمک کننده گان بزرگ دیده می‌شود. این بی‌اطمینانی تاثیرات اساسی براقتصاد افغانستان دارد که رشد و سرمایه گذاری در کشور را با بی‌اعتمادی روبرو کرده است.

بانک جهانی تاکید کرده که رشد اقتصادی افغانستان وابسته به تطبیق برنامه‌های اصلاحی، تداوم کمک‌های جامعه جهانی به کشور و بهبود اوضاع امنیتی است.