10 دلو 1394 - همه اخبار

باز گشایی شاهراه سالنگ به روى ترافيک

باز گشایی شاهراه سالنگ به روى ترافيک

آریانا نیوز: شاهراه، بعد از پاک کارى برف و فروکش توفان، حوالى ساعت ٥ صبح امروز به روى موترهاى مسافربرى باز شد.

 

شاهراه سالنگ که کابل را با ولايات شمال کشور وصل می‌کند، به روى موترهاى مسافربرى باز شد.

اين شاهراه که از کوه هاى بلند بين ولايات پروان و بغلان عبور می‌کند، حوالى ساعت ٨ شب پنجشنبه (هشتم دلو) از اثر ريزش برف و توفان هاى شديد، به روى ترافيک مسدود شده بود.

جنرال محمد رجب رییس حفظ و مراقبت سالنگ ها، گفت که شاهراه، بعد از پاک کارى برف و فروکش توفان، حوالى ساعت ٥ صبح امروز به روى موترهاى مسافربرى باز شد.

وى افزود که تا حال در برخى مناطق سالنگ ها يخبندان وجود دارد و بعد از پاک شدن آن، اين شاهراه به روى موترهاى مسافربرى نيز باز خواهد شد.

جنرال رجب، ازمسافرین ورانندگان خواست که برای حفظ جان های شان، هنگام عبور از شاهراه سالنگ، نکات ایمنی را رعایت نمایند.

او به تاکيد از راننده ها خواست که حین تردد از اين جاده، قوانين ترافيکى را مراعات کنند.

همچنان وى گفت که تمام عابرين اين شاهراه، بايد لباس هاى گرم داشته باشند.

عبور از اين شاهراه در زمستان، با خطر همراه بوده می‌تواند.

در ماه دلو سال ١٣٨٨ به اثر برفکوچ ها و توفان های شدید در سالنگ جنوبى، حدود ١٧٠ تن جان باخت و ١٢٥ تن ديگر جراحت برداشت.

قابل ذکر است که از اثر ريزش اخير برف، راه های دایکندی- بامیان و برخى ولسوالى هاى باميان، غور، ميدان وردک و سمنگان نيز از شب جمعه ( نهم دلو) مسدود شده است.

بیشتر بخوانید  اعتراض شماری از فعالان زن به برگزاری نشست سوم دوحه
همرسانی کنید!