18 عقرب 1395 - همه اخبار

بازگشت یک اثر ارزشمند تاریخی به کابل

بازگشت یک اثر ارزشمند تاریخی به کابل

آریانا نیوز: وزارت امورخارجه نسخه خطی مجموعه الطوایف و سفینه الظرایف را که قبلاً قاچاق گردیده و اخیراً به کشور برگردانیده شده است، به وزارت اطلاعات و فرهنگ تحویل داد.

نسخه خطی مجموعه الطوایف و سفینه الظرایف که یک اثر ارزشمند و تاریخی، علمی، ادبی و عرفانی افغانستان به شمار می رود و در سال های پیش به پاکستان قاچاق گردیده، و اخیراً به کشور برگردانیده شده است، روز گذشته طی مراسم رسمی از جانب وزارت امور خارجه به وزارت اطلاعات و فرهنگ تحویل داده شد.

 

در این مراسم آقای توریالی غیاثی رئیس روابط فرهنگی وزارت امور خارجه و خانم نظری رئیس آرشیف ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ در باره اهمیت و ارزش تاریخی و ادبی آن نسخه خطی و چگونگی قاچاق آن به خارج و تلاش های مشترک این دو وزارت برای برگردانیدن آن به کشور، صحبت نمودند.

 

گفتنیست که کتاب متذکره در برگیرنده اشعار برگزیده شعرا مشهور و همچنان گمنام تاریخ زبان دری بوده که در سال 1301م توسط سیف جامی هیروی به خط نستعلیق دست نگاری شده است.

بیشتر بخوانید  دیدار محرمانه بزرگان علماء سعودی با طالبان در ریاض
همرسانی کنید!