6 حوت 1394 - همه اخبار

بازگشت داوطلبانه ۱۲۵ تن از افغان های مهاجر از جرمنی به افغانستان

بازگشت داوطلبانه  ۱۲۵ تن از افغان های مهاجر از جرمنی به افغانستان

آریانا نیوز: ممکن تعداد دیگری از افغان ها نیز در روز های بعدی از کشورهای اروپایی به کابل انتقال داده شوند.
قوماندان پولیس سرحدی میدان هوایی کابل می گوید ۱۲۵ تن از افغان های مهاجر به شکل داوطلبانه از جرمنی به افغانستان برگشته اند.

حقنواز حقیار گفت زنان و کودکان نیز شامل برگشت کننده ها اند.

وی گفت ممکن تعداد دیگری از افغان ها نیز در روز های بعدی از کشورهای اروپایی به کابل انتقال داده شوند.

این مهاجرین افغان در حالی به کشور برگشته اند که بتازه گی جرمنی هشدار داده است که مهاجرین که واجد شرایط پناهنده گی نباشند اخراج و به کشور های شان برگشتانده خواهند شد.

بیشتر بخوانید  بازگشت القاعده؛ بهانه امریکا برای مداخله مجدد در افغانستان
همرسانی کنید!