10 جدی 1394 - همه اخبار

بازداشت ۵۹۸ قاچاقبر مواد مخدر در نه ماهه اخیر

بازداشت ۵۹۸ قاچاقبر مواد مخدر در نه ماهه اخیر

آریانا نیوز: در ۹ ماه گذشته ۵۹۸ تن از قاچاقبران مواد مخدر بازداشت شده اند.

 

با آنکه همواره انتقاد های وجود دارد که قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در افغانستان بازداشت نشده اند اما مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر می گوید که در ۹ ماه گذشته ۵۹۸ تن از قاچاقبران مواد مخدر بازداشت شده اند که شماری از جنرالان نیز شامل آنان می باشند.

 

خالد موحد سخنگوی این مرکز روز گذشته در کابل به خبرنگاران گفت که در این میان ۳۷ کارمند خدمات عامه چهارده زن و دو تبعه خارجی شامل می باشند: ” در جریان نه ماه گذشته از سراسر کشور به تعداد ۵۹۸ تن در پیوند به ۴۳۷ قضیه جرمی غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکز ارسال شده است که دوسیه های اینها در پرتو روشنایی قانون مبارزه علیه مواد مخدر بررسی شده که شامل ۳۷ تن کارمندان خدمات عامه چهارده تن از طبقه اناث و دو اتباع خارجی می باشند. “

 

هرچند آقای موحد نگفت که در این میان قاچاقبران درجه یک نیز شامل هستند یا نه اما گفت که در جمع افراد بازداشت شده معلمین، کارمندان دولت و حتی شماری از جنرالان نیز شامل اند.

 

مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می گوید که در نه ماه گذشته ارگان های امنیتی و کشفی ۴.۵ تن هیروئین، ۱۹ کیلوگرام مورفین، ۲۴ تن تریاک ۱۵۸ تن چرس، ۲.۵ تن مواد کیمیاوی، ۳۴۶۷ لیتر تیزاب و بیش از سیزده هزار لیتر مشروبات الکولی را کشف و از بین برده است.

بیشتر بخوانید  واکنش سهیل شاهین به وضع تحریم‌های شورای امنیت علیه مقام‌های طالبان

 

مسئولین این مرکز می گویند که در این جریان ده ها میل اسلحه مختلف، مهمات و ۲۵۷ عراده وسایط نقلیه را نیز بدست آورده اند.

 

در عین حال برخی اعضای کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه افغانستان، این دست آورد ها را قابل اهمیت نمیدانند.

 

پیربخش گردیوال عضو این کمیسیون تلاش های حکومت در خصوص بازداشت چاقچیان بزرگ مواد مخدر را ناکام عنوان می کند: ” در این هیچ شکی نیست که چند تن از قاچاقبران کوچک را بازداشت کرده باشند قاچاقبران بزرگ از سوی مقامات رها میشوند و در کشور های خارجی رفته آسوده زنده گی می کنند و به جای آنان یک فرد غریب را گرفته در بدل پول زندانی می سازند اگر شما ثبوت میخواهید بیاید به کمیسیون تا ما برای شما اسناد و ثبوت ها را نشان دهیم. “

 

آقای گردیوال با اشاره به مشکل کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر میگوید که موضوع مواد مخدر در افغانستان ریشه های بیرونی دارد و باید مبارزه با آن نیز به سطح بین المللی و بگونه جدی صورت گیرد.

همرسانی کنید!