- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

اپیدمی استعفا در افغانستان؛ این با وزیر مالیه!

آریانانیوز: در ادامه موج استعفاهای اخیر که در کشور به راه افتاده است، اکلیل حکیمی نیز از سمت اش استعفا کرد…

اکلیل حکیمی طی یک نشست خبری گفت که او به دلایل شخصی تصمیم به استعفا گرفته است.

وی بیان داشت: بنا به خواست خود و بنا به دلایل دیگری که دارم از مقام وزارت مالیه استعفا می‌‌کنم و فردا آخرین جلسه من در نشست کابینه افغانستان خواهد بود.

گفته می‌شود که ریاست جمهوری نیز استعفای آقای حکیمی را پذیرفته است.

این در حالی است که چند روز پیش سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی نیز از سمتش کناره گیری کرد. سه روز پیش نیز همایون رسا وزیر تجارت از سمتش کناره گیری کرده بود.

دو هفته پیش نیز ریاست جمهوری علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب را از سمتش برکنار کرد.

از سو دیگر وزارت‌های معارف، معادن، اطلاعات و فرهنگ،‌ انکشاف دهات و وزارت تجارت از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شوند.