10 حمل 1395 - همه اخبار

انتقال اجساد چهار زن به شفاخانه حوزه وی هرات

انتقال اجساد چهار زن به شفاخانه حوزه وی هرات

آریانا نیوز: در جریان سه روز گذشته اجساد چهار زن جوان به این شفاخانه انتقال یافته است.

دو تن از این زنان خود را حلق آویز کرده، یکی آنها سر بریده شده و یک دیگر باشنده ولسوالی نا آرام شیندند است.

آقای شیرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزه وی هرات گفت، اجساد دو تن آنها هم اکنون در سردخانه شفاخانه قرار دارد و تحقیقات طب عدلی روی اجساد آغاز شده است.

در عین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید، تاکنون تحقیقات شان پیرامون این قضایا نهایی نشده ولی آنها تلاش خواهند کرد تا عوامل خودکشی زنان در این ولایت را ریشه یابی کنند.

این وضعیت واکنش مدافعان حقوق زن در هرات را برانگیخته است.

سمیه رامش نماینده مردم هرات در شورای ولایتی و یکی از مدافعان حقوق زن میگوید، عدم تطبیق قانون بالای عاملین خشونت ها علیه زنان سبب شده است تا زنان همواره قربانی خشونت ها در افغانستان شوند.

از هرات همواره به عنوان یکی از ولایاتی نام برده شده که آمار خشونت علیه زنان در آن بلند است.

قبلاً قضایای خود سوزی زنان در هرات ثبت شده؛ اما مسئولان شفاخانه حوزه وی هرات میگویند، روند خودسوزی زنان نسبت به سال گذشته تقریباً پنجاه درصد کاهش یافته است.

مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزه وی هرات گفت، در سال گذشته حدود چهل زن با فیصدی های بالا سوخته اند که بیست و هشت تن آنان جان داده اند.

نبود حاکمیت قانون در برخی مناطق هرات، فقر اقتصادی و موجودیت زورمندان از جمله دلایل خشونت علیه زنان در این ولایت خوانده میشود.

بیشتر بخوانید  بازی هوشمندانه يا ذلت در برابر امریکا؛ بهای خون مجاهدين طالب چقدر است؟

اما مقامات هرات از برنامه های خاص بخاطر کاهش خشونت علیه زنان سخن میزنند، باید معلوم شود که این برنامه ها عملی خواهد شد یا اینکه این موارد هم در حد یک شعار باقی خواهد ماند.

همرسانی کنید!