- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

انتقاد باشنده‌گان کابل از هزینه گزاف برای برگزاری جشن استقلال کشور

آریانانیوز: شماری از باشنده‌گان کشور، از برگزاری جشن استرداد استقلال کشور، با مصارف گزاف و رخصتی‌های پی‌هم انتقاد می‌کنند…

به گفته آنان، برگزاری این جشن با هزینه نزدیک به ۴۰۰ملیون افغانی، پیکار انتخاباتی بیش نیست و این مسئله بر اقتصاد کشور تاثیر منفی دارد.

به جای این کار می‌شود که پول را روی امنیت و نیروهای دولتی مصرف کند چون این اولویت برای مردم است.

از سویی هم، شماری از محصلین در کابل می‌گویند که می‌شد که رییس‌جمهور غنی، با این هزینه روی بخش‌های زیربنایی تمرکز می‌کرد بخش‌هایی هم‌چون شفاخانه ها، نهادهای تحصیلی و دیگر زیر ساخت‌ها تا گوشه ای از وضعیت نابسامان باشنده‌گان کشور سروسامان می‌یافت.