- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

انتقاد فرامرز تمنا از دونالد ترمپ

آریانانیوز: فرامرز تمنا گفت: پایان جنگ افغانستان از نظر اقتصادی برای دولت ترمپ اهمیت دارد و آنچه برای وی اهمیتی ندارد مردم افغانستان است…

فرامرز تمنا، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفت: پایان جنگ افغانستان از نظر اقتصادی برای دولت ترمپ اهمیت دارد و آنچه برای وی اهمیتی ندارد مردم افغانستان است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر آنچه برای ترمپ اهمیت دارد این است که اعتبار این کشور در افغانستان حفظ شود و بتواند دستاوردی را نصیب این کشور کند.

تمنا ادامه داد: از سوی دیگر پایان جنگ افغانستان نیز اهمیت بالایی برای ترمپ دارد تا بتواند منافع اقتصادی این جنگ را وارد امریکا کند؛ کاری که روسای پیشین این کشور نتوانستند انجام دهند.