- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

عذرخواهی مشاور پیشین امنیت ملی از مردم افغانستان

آریانانیوز: حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی در حکومت اشرف غنی، از نقش‌اش در سقوط نظام برای نخستین‌بار از مردم معذرت خواست…

حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی، در مصاحبه ای، از نقش‌اش در سقوط نظام برای نخستین‌بار از مردم معذرت خواست.

محب در توجیه فرار سران حکومت و اشرف غنی گفت که به علت جلوگیری از جنگ کوچه به کوچه چاره‌ای جز ترک افغانستان نداشتند.

این درحالی است که آگاهان مسایل سیاسی، فرار اشرف غنی و تیم حکومتی‌اش از کابل را عامل اصلی سقوط نظام و بحران کنونی کشور می‌دانند.