26 حوت 1393 - همه اخبار

امضای موافقتنامه همکاری های انکشافی میان افغانستان و دنمارک

امضای موافقتنامه همکاری های انکشافی میان افغانستان و دنمارک

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر دیروز با آقای موگنز جنسن؛ وزیر تجارت و همکاری های انکشافی دنمارک دیدار کرد.

وزیر تجارت و همکاری های انکشافی دنمارک از اقدامات دولت وحدت ملی در عرصه های حکومت داری خوب و مبارزه با فساد اداری ستایش کرد و آنرا از خواست های مهم کشور های کمک کننده به افغانستان دانست.

 

وی همچنان از اینکه حکومت جدید افغانستان، برنامه ملی را به منظور محو شکنجهء زندانیان روی دست گرفته است، ابراز خرسندی نمود.

 

در مقابل رئیس جمهور کشورمان از قربانی های نیروهای دنمارکی و همچنان از کمک های آن کشور به افغانستان در عرصه های مختلف به خصوص معارف و زراعت قدردانی کرد.

 

رئیس جمهور گفت که دولت مصمم است تا در زمینهء از بین بردن فساد اداری در کشور اقدامات اساسی نماید.

رئیس جمهور غنی افزود که ما کارکرد های مسئولین دولتی را ارزیابی می کنیم و سیستم گزارش دهی را به گونه ای عیار ساخته ایم که بر اساس واقعیت ها استوار است.

 

رئیس جمهور خاطر نشان کرد که حکومت افغانستان بالای چگونگی کمک های خارجی کار می کند تا این کمک ها بر اساس جدول زمانی نه بلکه در مطابقت با شرایط تسریع شود.

رئیس جمهور غنی با اشاره بر اینکه سیستم معارف افغانستان باید بر اساس معیار های بین المللی عیار گردد، گفت که ما اصلاحات اساسی را در این زمینه روی دست گرفته ایم تا از لحاظ کیفی تغییرات اساسی در معارف کشور رونما گردد.

 

در اخیر این دیدار در حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، موافقتنامه همکاری های انکشافی میان افغانستان و دنمارک توسط شفیق احمد قاری زاده سرپرست وزارت مالیه و آقای موگنز جنسن وزیر تجارت و همکاری های انکشافی دنمارک به امضا رسید.

بیشتر بخوانید  دونالد ترمپ: خروج امریکا از افغانستان یک فرار شرم آور بود!

 

بر اساس این موافقتنامه، کشور دنمارک مبلغ ۱۰۸۵ میلیون کرون دنمارکی را تا سال ۲۰۱۷ میلادی در عرصه های مختلف از جمله حکومتداری خوب، معارف، زراعت و حقوق بشر به افغانستان کمک می کند.

همرسانی کنید!