بخش : اخبار, اقتصادی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنجشنبه, ۱۳ آبان , ۱۳۹۵ لینک کوتاه خبر :

امضای دو قرارداد میان وزارت مالیه و بانک انکشاف آسیایی

تام پانیلا - امضای دو قرارداد میان وزارت مالیه و بانک انکشاف آسیایی

آریانانیوز: در نتیجه این پروژه، درآمد حدود ۵۵ هزار فامیل زراعت پیشه از طریق بالارفتن توانایی های زمین و تنوع حاصلات، افزایش خواهد یافت.


12 شاغلی اکلیل حکیمی، وزیر مالیه روز گذشته با تام پانیلا، رئیس بانک آسیائی در افغانستان دو  قرارا داد کمک بلاعوض را به ارزش مجموعی 76،75 میلیون دالر آمریکائی را بمنظور بهبود و ازدیاد تنوع حاصلات و مصئونیت غذایی از طریق بهترسازی سیستم آ زراعت آبی در حوزه آبی پنج آمو، امضا نمودند. مبلغ 26 میلیون دالر این کمک از منابع بانک انکشاف آسیایی  و ۵۰ میلیون دالر از جانب اتحادیه اروپا تمویل شده که توسط بانک  متذکره مدیریت میگردد.

 

وزیر مالیه گفت: این پروژه یکی از اولویت های حکومت افغانستان را که توسعه سیستم آبیاری موثر میباشد در همکاری با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و انرژی و آب  در برخی از ساحات حوزه آبی پنج آمو، واقع در شمال شرق کشور شامل ولایات بدخشان، بغلان، کندز، تخار، و بامیان  عملی خواهد ساخت و این پروژه بطور شفاف و حسابده از طریق بودجه ملی تطبیق خواهد شد.

 

“پروژه متذکره دسترسی به سیستم آبیاری منظم را از طریق مدیریت و توزیع درست آن بهبود می بخشد” مطلب متذکره را محترم تام پانیلا رئیس بانک آسیائی در افغانستان ، ابراز نموده اضافه کرد “در نتیجه این پروژه، درآمد حدود ۵۵ هزار فامیل زراعت پیشه از طریق بالارفتن توانایی های زمین و تنوع حاصلات، افزایش خواهد یافت”. وی همچنان علاوه نمود “این پروژه زمینۀ کار را برای حدود ۹ هزار تن از باشنده گان محل در جریان ۲۰ سال دورۀ پروژه متذکره نیز مساعد میسازد.”

 

محترم گونزالو سیرانو معاون همکاریهای اتحادیه اروپا در افغانستان اظهار داشتند که این “کمک و همکاری تعهدات طویل المدت جامعه اروپا را بخاطر مدیریت آب در مناطق حوضچه پنج آمو استحکام می بخشد”. “همچنان اینکار گواه بر تلاش های مداوم اتحادیه اروپا در کار کردن دوشادوش با دونر های بین المللی مانند بانک انکشاف آسیایی و شرکای نزدیک دولت مانند وزارت مالیۀ افغانستان  می باشد”.

 

زراعت یک بخش عمده برای رشد اقتصاد افغانستان محسوب میگردد. سکتور زراعت منبع اصلی معیشت بوده، بیش از ۵۰ درصد از اشتغال و ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را در جریان سالهای ۲۰۱۰-۲۰۱۵ تشکیل داده است. اما، بنابر نبود زیربناهای کافی آبیاری و عدم مدیریت درست آب، زراعت در افغانستان با مشکلات زیادی همچون تولیدات پایین، کاهش حاصلات در مقایسه با معیار های جهانی و تنوع حاصلات محدود، مواجه بوده است. همچنان آب و هوای نامطلوب مانند سیل های دوامدار و خشک سالی نیز به زراعت بسیار آسیب رسانیده است.

 

افغانستان متکی به واردات گندم برای پاسخگویی به تقاضای داخلی خود میباشد. عدم مصئونیت غذایی در تمام نقاط افغانستان موجود میباشد. این دربرگیرنده برخی از ساحات حوزه آبی پنج آمو، واقع در شمال شرق کشور شامل ولایات بدخشان، بغلان، کندز، تخار، و بامیان نیز میباشند.

 

این پروژه شامل بازسازی و افزایش توانایی زیربناهای آبیاری شامل کانال های عمومی، دومی و سومی، مدیریت آبریزه ها بمنظور جلوگیری از تخریب زیربناهای آبیاری از سیل و همچنان بهبود توزیع آب به استفاده کننده گان پائین آب خصوصاً در آب و هوای گرم، میباشد. پروژه متذکره همچنان به نیازهای کلیدی تغییرات اقلیم بر اساس کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل در تغییرات اقلیم نیز رسیده گی مینماید.

 

همکاری در عرصۀ ارتقای ظرفیت استفاده گننده گان آب/انجمن های آبیاری و نهادهای دولتی ذیربط بمنظور بهره برداری و حفظ زیرساخت های آبیاری و حصول اطمینان از تخصیص آب برای استفاده کننده گان پائین آب، شامل پروژه میگیردند. این پروژه همچنان دانش و مهارت های مسلکی دهاقین را در عرصه مدیریت مزرعه از طریق آموزش های عملی و با استفاده از انتشارات محلی برای مدیریت منابع طبیعی، افزایش میدهد.

 

پروژه متذکره با اعضای گروپ کاری تخنیکی فرامرزی افغانستان و تاجکستان در عرصۀ تاسیس و فعال سازی کمیسیون مشترک حوزه آبی پنج آمو بمنظور نظارت مشترک هایدرولوژیکی دریا، نیز کمک مینماید.

 

بانک انکشاف آسیایی که مقر آن در شهر مانیلا؛ پایتخت کشور فیلیپین میباشد، به منظور کاهش فقر در کشورهای آسیایی و اقیانوسیه از طریق رشد پایدار اقتصادی، بهبود محیط زیست و یکپارچگی منطقه فعالیت می نماید. این بانک در ماه دسمبر ۲۰۱۶ از پنجاهمین سالگرد همکاریهای منطقه ای خویش تجلیل مینماید. بانک انکشاف آسیایی در سال ۱۹۶۶ تاسیس گردیده و تعداد اعضای آن به ۶۷ کشور می رسد که ۴۸ عضو آن از جمله کشورهای آسیایی می باشد. در جریان سال ۲۰۱۵، مجموع کمک های بانک انکشاف آسیایی ۲۷.۲ میلیارد دالر شامل ۱۰.۷ میلیارد تمویل مشترک مالی، بوده است.

همرسانی کنید!